Zarządzenie nr 75Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 26 listopada 2012w sprawie ustalenia składu Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie nr 75
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2012


w sprawie ustalenia składu Gminnej Rady Sportu


Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z   2010 r. Nr 127, poz. 857, z póź. zm.), zarządzam, co następuje:

 

 

§1.Ustala się skład Gminnej  Rady Sportu:

1)Aleksander Nowak-przedstawiciel klubu KS Łochowo;

2)Grażyna Błażejak-przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej;

3)Ireneusz Przyborski- przedstawiciel klubu WKS „ORI”;

4)Andrzej Izdebski-przedstawiciel klubu UKS Łochowo;

5)Zbigniew Karnas-przedstawiciel klubu UKSA „Czapla”;

6)Dariusz Morgut- przedstawiciel klubu GKS „Spójnia”;

7)Anna Bączkowska-koordynator ds. sportu;

8)Marian Wiśniewski-kierownik GZEAS;

9)Izabela Sut- kierownik samorządowego zakładu budżetowego ZAZ „OSiR””,

 

 

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 25 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 1 marca 2011 roku oraz Zarządzenie nr 86 Wójta Gminy Białe  Błota z dnia 13 października 2011 roku.

    

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 grudnia 2012, 11:50:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2318