Zarządzenie nr 76Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 26 listopada 2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Zarządzenie nr 76
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2012


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

     Na podstawie § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok  zarządza się, co następuje :

 

§ 1.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                                                   68 611 073,00 zł

2. Zwiększa się o kwotę   21 941,00 zł

3. Zmniejsza się o kwotę           21 941,00 zł

4. Wydatki po zmianach  wynoszą             68 611 073,00 zł

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :

a/  wydatki bieżące  48 977 156,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna   w kwocie    16 971,00 zł

b/  wydatki majątkowe  19 633 917,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Białe Błota.

zał. nr 2 do zarz. nr 76 (22kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 grudnia 2012, 11:53:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1542