Zarządzenie nr SG.0050.22.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 31 marca 2014w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Zarządzenie nr SG.0050.22.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 31 marca 2014


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Na podstawie § 6 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.  zarządzam, co następuje: 

§1. Koordynatorem gminnym obsługi informatycznej ustanawiam Pana Marka Jakubowskiego.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Białe Błota

/-/ Katarzyna Kirstein - Piotrowska

 


metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 kwietnia 2014, 13:58:01)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (25 marca 2015, 13:35:58)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1106