Zarządzenie nr SG.0050.25.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 1 kwietnia 2014w sprawie sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014

Zarządzenie nr SG.0050.25.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 1 kwietnia 2014


w sprawie sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.61b  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –  Kodeks wyborczy  ( Dz. U.  Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) zarządzam, co następuje :
 
§ 1.Wyznaczam na obszarze Gminy Białe Błota dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27.
 
§  2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota, opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczenie w siedzibie komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego i przekazuje Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Białe Błota

/-/ Katarzyna Kirstein - Piotrowska

 metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 kwietnia 2014, 14:00:24)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (25 marca 2015, 13:29:12)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1115