Zarządzenie nr SG.0050.33.2014 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 29 kwietnia 2014w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG.0050.33.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 29 kwietnia 2014


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami)   zarządzam, co następuje:

§1. 

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Białe Błota stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2.

Tracą moc:  Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.11.2013 z dnia 08.03.2013roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota, Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.31.2013r. z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota, Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota Białe Błota Nr SG.0050.59.2013r. z dnia 01 sierpnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota, Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.2.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota  

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZAŁĄCZNIK 1 2014.doc (367kB) word
załącznik Nr 2 etaty.doc (74kB) word
schemat organizcyjnyn.pdf (18kB) pdf

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (19 maja 2014, 09:55:07)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (10 lipca 2014, 10:42:30)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2321