Zarządzenie nr SG.0050.38.2016Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 16 sierpnia 2016w sprawie sprzedaży autobusów szkolnych

Zarządzenie nr SG.0050.38.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 16 sierpnia 2016


w sprawie sprzedaży autobusów szkolnych

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz 
na podstawie §4 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących mienie Gminy Białe Błota
Wójt Gminy Białe Błota zarządza, co następuje: 
  
§ 1
  
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego następujące autobusy szkolne: 
Setra S 319 UL rok produkcji: 2000, Setra S 319 UL rok produkcji: 2000, stanowiące ruchome mienie Gminy Białe Błota. 
  
2. Warunki sprzedaży pojazdów, o których mowa w § 1, będą określone 
w przetargu. 
  
§ 2
  
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez  zamieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Białych Błotach www.bip.bialeblota.pl (zamówienia publiczne). 
  
§ 3
  
Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1, 
w następującym składzie : 
Patrycjusz Migawa    - przewodniczący 
Urszula Kurz        - członek 
Joanna Niedźwiedzka      - członek 
  
§ 4
  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (19 sierpnia 2016, 13:30:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 679