Zarządzenie nr SG.0050.41.2016Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 24 sierpnia 2016w sprawie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr SG.0050.41.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 24 sierpnia 2016


w sprawie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego.

    Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191, ze zm.)  z a r z ą d z a m, co następuje

§  1. Celem powołania komisji jest przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Brzozowskiej.

§  2. Powołuję komisję w składzie:

1. Patrycjusz Migawa - przewodniczący

2. Andrzej Stosik - ekspert

3. Barbara Szczepkowska - ekspert

4. Danuta Szymańska – Al Samarrai – st. wizytator Kuratorium Oświaty 
w Bydgoszczy 

5. Zdzisław Napora – sekretarz

§  3. Komisja przystąpi do pracy w dniu 25 sierpnia 2016 r. o godz. 0900.

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (24 sierpnia 2016, 14:26:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 652