Zarządzenie nr SG.0050.40.2016Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 23 sierpnia 2016w sprawie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku.

Zarządzenie nr SG.0050.40.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 23 sierpnia 2016


w sprawie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku.

   Na podstawie art. 266, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Bydgoszczy informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024 - w I półroczu 2016 r. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (279kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (26 sierpnia 2016, 11:13:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 622