Zarządzenie nr SG.0050.50.2016Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14 listopada 2016w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Zarządzenie nr SG.0050.50.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 14 listopada 2016


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.


   Na podstawie art. 238, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmian. ) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2017 r. w wysokości:
1. Dochody                         90 880 000,00 zł
w tym:
a) dochody bieżące            89 880 000,00 zł
b) dochody majątkowe        1 000 000,00 zł  
 
2. Wydatki                          90 880 000,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące              79 534 037,30 zł
b) wydatki majątkowe        11 345 962,70 zł        
 
i przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała (40kB) pdf

Zał. nr 1 DOCHODY (54kB) pdf

Zał. Nr 2 WYDATKI (83kB) pdf

Zał. Nr 3 Inwestycje (74kB) pdf

Zał. Nr 4 Przychody i Rozchody (33kB) pdf

Zał. Nr 5 Dotacje sektora finansów publicznych (64kB) pdf

Zał. Nr 5a Dotacje jednostek niezaliczanych do sektora Finansów Publicznych (62kB) pdf

Zał. Nr 6 DOCHODY -ZLECONE (39kB) pdf

Zał. nr 6a WYDATKI-ZLECONE (41kB) pdf

Zał. Nr 6b Dochody Budżetu Państwa (56kB) pdf

Zał. Nr 7 ZAZ (57kB) pdf

Zał. Nr 8 Dochody i Wydatki Jednostek Oswiatowych (45kB) pdf

Zał. Nr 9 Fundusz Sołecki (52kB) pdf

UZASADNIENIE (310kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (17 listopada 2016, 09:36:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527