Zarządzenie nr SG.0050.86.2018Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14 listopada 2018w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2019 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Zarządzenie nr SG.0050.86.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 14 listopada 2018


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2019 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

 ZARZĄDZENIE Nr SG.0050.86.2018Z-CY WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA WYKONUJĄCEGO ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA NA PODSTAWIE ART. 28 G UST. 1 PKT 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM 
  
z dnia 14 listopada 2018 r. 
 
    w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2019 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
  Na podstawie art. 238, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693)  Zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2018 r. w wysokości:
1. Dochody                        115 900 000,00 zł
w tym:
a) dochody bieżące           106 326 303,42 zł
b) dochody majątkowe         9 573 696,58 zł  
 
2. Wydatki                         121 400 000,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące              97 013 310,12 zł
b) wydatki majątkowe        24 386 689,88 zł    
 
3. Deficyt budżetu 5 500 000,00 zł i przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
uchwała budżetowa na 2019 (4649kB) pdf

 

metryczka


Odpowiada za treść: Krystyna Kołodziejczak
Opublikował: Krystyna Kołodziejczak (22 listopada 2018, 07:56:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 680