Zarządzenie nr SG.0050.84.2018Wójta Gminy Białe Błota z dnia 8 listopada 2018w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018- 2024.

Zarządzenie nr SG.0050.84.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 8 listopada 2018


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018- 2024.


ZARZĄDZENIE NR SG.0050.84.2018      
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA 
wykonującego zadania i kompetencje Wójta Gminy Białe Błota
 na podstawie art. 28 G ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym 

  z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018- 2024.

   Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693 ) zarząda się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
WPF (821kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Krystyna Kołodziejczak
Opublikował: Krystyna Kołodziejczak (23 listopada 2018, 12:06:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 721