Protokół 09.03.2006

Nr 0063-3 ( 3 ) 2006

Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 marca 2006 roku od godz. 15:30 do 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy, Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski.

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Stan przygotowania placówek oświatowych w związku z podjęciem obowiązku przedszkolnego przez 5-latki

2.        Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

Ad. 1

Radna Gabriela Żernicka krytycznie odniosła się do tematu dzisiejszej Komisji, ponieważ uzyskała od Dyrekcji Szkoły Podstawowej, że taki obowiązek może zostać wprowadzony za dwa lata.

Radny Stanisław Marks stwierdził, że rzeczywiście tematy posiedzeń Komisji Oświaty bardzo często są nietrafione i spoza zakresu działalności tejże Komisji.

Kierownik GZEAS wyjaśnił, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wytypowało Województwo Kujawsko-Pomorskie do objęcia 5-latków pilotażowym obowiązkiem szkolnym. Placówki oświatowe są przygotowane do przyjęcia  realizacji tego obowiązku a zaleceniem Ministerstwa jest aby dzieci uczęszczały na zajęcia prowadzone w przedszkolu.

 

Ad. 2

Kierownik GZEAS stwierdził, że dożywianie dzieci w szkołach nie jest sprawą oświaty, ale pomocy społecznej i w związku z tym nie możliwości dożywiania w szkół.

Radny Stanisław Marks wyraził nadzieję, że ten niemożliwy do załatwienia problem dożywiania dzieci zostanie rozwiązany w przyszłej kadencji.

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że do protokołu posiedzenia Komisji z dnia 20 lutego 2006 dołączyła oświadczenie, że zaprosiła dr Piotrowską na sesję Rady Gminy aby przedstawiła wszystkim Radnym stan faktyczny filii ośrodka zdrowia w Łochowie, ponieważ decyzję w tej sprawie podejmuj cała Rada Gminy.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że Przewodnicząca Komisji powinna realizować postanowienia Komisji a nie sama podejmować decyzje.

Radny Leszek Wątorski pyta czy prawdą jest, że użytkownikiem świetlicy wiejskiej w Kruszynie Krajeńskim jest Publiczne Gimnazjum w Białych Błotach, ponieważ sołtys Kruszyna zwrócił się do niego wyrażając niezadowolenie mieszkańców z tej decyzji.

Radny Bartosz Lau stwierdza, że Pani Wójt na posiedzeniu Komisji Oświaty w lutym poinformowała, że przekazuje świetlicę w Kruszynie Krajeńskim w gestię oświaty.

Radna Gabriela Żernicka stwierdza, że mieszkańcy są niezadowoleni i należy wysłuchać zdania rady sołeckiej w tej sprawie.

Kierownik GZEAS wyjaśnił zasady przejęcia świetlicy przez Gimnazjum.

Rady Jacek Stojke stwierdza, że mieszkańcy będą mogli nadal korzystać ze świetlicy na dotychczasowych zasadach.

Przewodnicząca Komisji zobowiązała się zaprosić na następne posiedzenie Komisji Radę Sołecką Kruszyna Krajeńskiego, aby przedstawiła swoje stanowisko w sprawie świetlicy.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:

Jacek Rakoczy

Podinspektor                                         

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty                                         

Zdrowia i Opieki Społecznej                                                               

Wanda Górna                                                                         

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (11 marca 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (15 maja 2006, 11:35:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1678