PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 06.09.2018 r. od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

 
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 
z dnia 06.09.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski, radna Anna Zawidzka,, radny Krzysztof Kocikowski, radna Maria Wolsztyńska, radny Kazimierz Jadomski, radny Rafał Barsukiewicz, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia p. Andrzej Wiekierak, Patrycjusz Migawa kierownik COEiS, inspektor Magdalena Maison. 
 
Posiedzenie komisji prowadził przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski, który powitał wszystkich. Odczytano pouczenia dotyczące ochrony danych osobowych.
 
tematyka:
 
1) Propozycje funkcjonowania GCK w 2019 r. (propozycje zmian w stosunku do lat poprzednich).
2) Materiały na sesję.
3) Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 
przewodniczący komisji
 Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (6 września 2018)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (24 lipca 2019, 13:35:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 311