Protokół 12.12.2006

RGK 0063 – 3 – 1/06                  
                                                              Protokół
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 grudnia 2006 roku od godz. 13:40 do 14:00 w świetlicy gimnazjum Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
W posiedzeniu udział wzięli nowowybrani  członkowie Komisji w składzie:
a)          członek Patryk Thiede
b)          członek Andrzej Kieroński
c)          członek Lidia Grzywacz
d)          członek Wanda Górna
e)          członek Maria Wolsztyńska
f)          członek Gabriela Żernicka – nieobecna (pismo z dnia 2.12.2006r)
 
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Radnego Patryka Thiede
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono.                               Przewodniczący Komisji Oświaty
Protokołował :                                                          Kultury i Opieki Społecznej
                                                                                        Patryk Thiede
Jacek Rakoczy                                                               
 
 
 
 
Podpisy członków komisji:
 
1.............................
2.............................
3.............................
4.............................
5.............................
6............................. 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (12 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Maison (23 marca 2007, 13:06:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1745