Protokół 19.01.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  wraz członkami Komisji Gospodarki , Bezpieczeństwa, Rolnictwa i  Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 stycznia 2007 roku od godz. 13:00 do godz. 18:00 w Urzędzie Gminy
w Białych Błotach ul. Szubińska 7.  


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz  Wójt Gminy Białe Błota Skarbnik Lucyna Krasulak i pan Ryszard Gołąb
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Sprawy dotyczące budżetu na 2007r.
2.        Sprawy bieżące
3.        Wolne wnioski
 
Ad.1 i Ad. 2                 Na początku głos zabrał pan Ryszard Gołąb, przedstawił Komisjom propozycje ochrony przez patrole nocne terenu Łochowa, Łochowice i Lisiego Ogona. Patrole dokonywane byłyby przez pracowników firmy ochroniarskiej i polegały na patrolowaniu terenu i powiadamianiu policji o zaistniałych zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu na terenie tych miejscowości. Komisje nie przyjęły tej propozycji ze względu na koszty tego typu usługi przekraczające kwotę 3500 zł.. Jak również fakt budowy w najbliższym czasie całodobowego komisariatu policji na terenie gminy.
                W następnym punkcie Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein Piotrowska udzieliła informacji na temat przetargu dotyczącego budowy kładki na kanale w Lisim Ogonie. Pani Wójt poinformowała że odbył się drugi przetarg który nie wniósł istotnych zmian, co do tej inwestycji. Aby wybudować kładkę należy zasilić tą inwestycję dodatkowo kwotą 239,200zł. Co razem wyniesie 739,200zł.
                Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak poinformowała, że te pieniądze na ten cel znajda się z oszczędności z budowy drogi Przyłeki- Brzoza. Członkowie Komisji uznali taką inicjatywę za celową ze względu na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Radny Bronisław Balcerowski zgłosił propozycje, aby teren wokół kładki został oświetlony ( nie będą to duże koszty, bo w pobliżu znajduje się oświetlenie uliczne, wymagane jest tylko wykonanie stosownego projektu, ustalenie kosztów, do czego zobowiązano Wójta Gminy Białe Błota Katarzynę Kirstein – Piotrowską) Komisje zaakceptowały większością głosów zgodę na inwestycję, od głosu wstrzymali się Radni Lidia Grzywacz i Bartosz Lau, widząc możliwości jeszcze jednego przetargu.
 
O godzinie 17:00 Radna Wanda Górna opuściła zebranie ze względu na umówione wcześniej spotkanie w Łochowie
 
Ad.3
                Następnie Wójt Gminy Białe Błota, powiadomiła zebranych o przystąpieniu gminy do konkursu. Do konkursu zgłoszono trzy propozycje inwestycji:
-          droga powiatowa Trzciniec- Ciele- Kruszyn
-          droga ul. Centralna- Kruszyńska- Słoneczna
-          kompleks sportowy z basenem w Białych Błotach
Radny Andrzej Kieroński zwrócił uwagę na problem z ciepła wodą na terenie szkoły podstawowej. Korzystam się tam do tej pory z podgrzewacza elektrycznego, który nie jest wystarczająco wydajny. Istnieje jednak instalacja na ciepłą wodę w budynku, tylko w nowej kotłowni nie ma odpowiednich urządzeń w postaci pompy y wymiennika. Temat zostanie chwilowo nie rozwiązany ze względu na brak środków.
        Następnie rozpoczęto dyskusje na temat budżetu na rok 2007. Radni zadawali pytania dotyczące proponowanego budżetu na które odpowiadali uprawnieni do tego pracownicy Urzędu Gminy.
 
Przewodniczący podziękował wszystkim członkom Komisji za spotkanie.
 
 
 
Na tym protokół zakończono.                               
   
                                                                          Przewodniczący Komisji Oświaty
                                                                              Kultury i Opieki Społecznej
                                                                                     Patryk Thiede
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Patryk Thiede (19 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 09:49:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1273