Protokół 09.02.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 lutego 2007 roku od godz. 12:00 do 15:00 w Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach, oraz w Białobłockim Ośrodku Kultury.  


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach Pan Zdzisław Napora i Dyrektor Białobłockiego Ośrodka Kultury Pani Maria Witkowska-Rypina
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Wizyta w Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach
2.        Wizyta w Białobłockim Ośrodku Kultury
 
Ad.1
        Pan Dyrektor Zdzisław Napora serdecznie powitał Komisję na terenie placówki i zaoferował pomoc podczas wizyty. Następnie Pan Dyrektor oprowadził Komisje po szkole ze szczególnym uwzględnieniem nowo budowanej sali gimnastycznej oraz z sąsiadującymi pomieszczeniami. Pan Dyrektor omówił także działalność gimnazjum, oraz odpowiadał na zapytania członków Komisji. Następnie Komisja przeniosła się do gabinetu Pana Dyrektora, gdzie rozpoczęto dyskusje na różnorodne tematy dotyczące funkcjonowania tej placówki czego efektem było sformułowanie następujących wniosków:
·          zakup rolet, lub innego materiału pozwalającego na zasłonięcie okien w sali gimnastycznej
·          zamontowanie ścianki działowej w siłowni
·          przyciemnienie okien w szatniach
·          zakup tablicy świetlnej
·          zamalowanie boisk( piłka siatkowa, oraz trumny na boisku do koszykówki)
 
        Komisja podziękowała za miłe przyjęcie i zaprosiła Pana Dyrektora na spotkania Komisji.
 
Ad.2
        Pani Dyrektor Bok Maria Witkowska - Rypina serdecznie powitała Komisje, a następnie oprowadziła jej członków po wszystkich pomieszczeniach, omawiając ich przeznaczenie, oraz przedstawiając pracowników. Po czym w gabinecie Pani Dyrektor rozpoczęto dyskusje o działalności placówki, omówiła działające koła, imprezy, które tam się odbywają, zaprezentowała kadrę pomocniczą oraz dzieci korzystające z ośrodka Kultury. Zasygnalizowała także potrzeby, oraz sprawy które wymagają natychmiastowego rozpatrzenia.
Ustalono następujące wnioski:
 
·          Pani Dyrektor wyraziła chęć udostępnienia jednego z pomieszczeń BOK dla młodzieży zgodnie z ich inicjatywą oraz inwencją ( po uprzednim uporządkowaniu tego pomieszczenia przez Publiczne Gimnazjum w Białych Błotach)
·          Prośba o dofinansowanie wyjazdów dla zespołów tanecznych OL-TOM, oraz KLAPA
·          Zakup przenośnej sceny w celu organizowania imprez plenerowych
 
        Komisja podziękowała za miłe przyjęcie i zaprosiła Panią Dyrektor na wspólne spotkania.
 

Przewodniczący podziękował wszystkim za spotkanie.
Na tym protokół zakończono. Protokół składa się z 2 stron
 
                                                                          Przewodniczący Komisji Oświaty
                                                                             Kultury i Opieki Społecznej
                                                                                    Patryk Thiede
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Patryk Thiede (9 lutego 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 10:01:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1640