Protokół 12.02.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 lutego 2007 roku od godz. 13:00 do 16:00 w Przedszkolu w Białych Błotach, oraz w GZAZ.  


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola w Białych Błotach Pani Krystyna Nowak – Grobelska, oraz Kierownik GOPS, Pani Beata Przyborska.      
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Wizyta w Publicznym Przedszkolu w Białych Błotach
2.        Wizyta w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Białych Błotach
 
Ad.1
        Pani Krystyna Nowak – Grobelska powitała Komisję Oświaty na terenie przedszkola i wyraziła swoje zadowolenie z tej wizyty. Komisja zwiedziła poszczególne pomieszczenia  przedszkola, sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, stołówkę, kuchnie itp. Zapoznała się także z jego działalnością. Komisja odwiedziła także grupy dzieci uczęszczające do placówki. Pani Dyrektor zaprosiła członków do swojego biura, gdzie rozpoczęto dyskusje na temat współpracy Komisji z Przedszkolem. Do najważniejszych tematów jakie poruszyła komisja należały:
·          rozbudowa przedszkola
·          zakup wyposażenia
·          podział dzieci na grupy
·          współpraca z GZAZ-em
·          potrzeby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tej placówki
 
Pani Dyrektor zapoznała także komisje z funkcjonowaniem przedszkola, przedstawiła pracowników i poinformowała o ilości dzieci, zasadach rekrutacji itd.
 
Komisja do najważniejszych potrzeb zaliczyła:
·          wymiana płytek podłogowych w kuchni
·          pozyskanie pieniędzy na nowe wyposażenie
·          zwiększenie ilości godzin pracy logopedy
·          możliwość wykorzystanie nadgodzin
·          lepsza współpraca z GZAZ-em
 
Komisja podziękowała Pani Dyrektor za współpracę i zaprosiła do uczestnictwa
w posiedzeniach.
 
Ad. 2
        Pani Kierownik Beata Przyborska serdecznie powitała Komisje na terenie ZAZ-u. Następnie oprowadziła członków komisji  po tutejszych pomieszczeniach, które były świeżo po remoncie, a sama Komisja była pod ogromnym wrażeniem zaprezentowanej placówki. Pani Kierownik pokrótce omówiła działalność ZAZ-u, zaprezentowała poszczególne pracownie oraz poinformowała  jakie zajęcia się tam odbywają. Następnie członkowie Komisji zadawali pytania, a Pani Kierownik udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Członkowie jednogłośnie pogratulowali Pani Kierownik wyników swojej pracy, oraz wyrazili chęć dalszej współpracy. Pani Kierownik porosiła Komisję, aby w miarę możliwości zwiększyć liczbę pracowników socjalnych, ze względu na zwiększającą się liczbę podopiecznych.
 
Komisja podziękowała Pani Kierownik za ciepłe przyjęcie i zaoferowała swoją pomoc i chęć współpracy.Przewodniczący podziękował wszystkim za spotkanie.
Na tym protokół zakończono. Protokół składa się z 2 stron
 
                                                                        Przewodniczący Komisji Oświaty
                                                                           Kultury i Opieki Społecznej
                                                                                    Patryk Thiede
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Patryk Thiede (12 lutego 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 10:06:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1651