Protokół 02.03.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 2 marca 2007roku od godz. 13:00 do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i opieki Społecznej zgodnie z listą obecności oraz  Pani wójt Katarzyna Kirstein Piotrowska oraz Sekretarz Gminy Pani Anna Rywak
 
Porządek posiedzeń komisji:
1.        Omówienie materiałów na sesję
2.        Sprawy bieżące
 
 
Ad. 1 Komisja szczegółowo zapoznała się z materiałami przygotowanymi na sesję Rady Gminy Białe Błota. Poszczególne uchwały zostały omówione przez członków Komisji oraz zostały skonsultowane z Panią Wójt Katarzyną Kirstein Piotrowską oraz Panią Sekretarz Anną Rywak, które w razie potrzeby i wątpliwości służyły swoją pomocą i radą.
Komisja nie wnosiła większych uwag i zaakceptowała wszystkie uchwały jednogłośnie.
Ad. 2.
                W sprawach bieżących poruszono następujące tematy dotyczące pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej:
·          Przewodniczący poinformował, iż chwilowo Biuro Rady nie ma pracownika administracyjnego oraz przeprosił za utrudnienia w pracy z tego tytułu.
·          Pan Radny Andrzej Kieroński wyraził chęć zapoznania się z pracą GZEAS-u. Komisja jednogłośnie zaakceptowała ten pomysł i ustalono że na jedną z najbliższych posiedzeń zaprosić pana Kierownika Mariana Wiśniewskiego.
·          Pani Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych.
·          Sekretarz Gminy Białe Błota Pani Anna Rywak Przedstawiła informacje n atemat naszego pracownika Biura Rady Gminy. Poinformowała, że został rozstrzygnięty konkurs na to stanowisko i pracownik rozpocznie prace od 9 marca 2007 r.
               
 
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący podziękował wszystkim członkom za spotkanie.
 
 
                                                                                      protokółował
                                                                   Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
                                                                           Zdrowia i Opieki Społecznej
                                                                                     Patryk Thiede
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Patryk Thiede (2 marca 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 10:30:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1728