Protokół 30.03.2007r.

Protokół z posiedzenia Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki społecznej z dnia
30 marca 2007 roku od godz. 13:00 do godz. 15 :30, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz pani  dr Elzbieta Piotrowska, pan dr Jabłonska oraz pani położna B. Harczenko.
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Sczepienia ochronne przeciw zakażeniom pneumokokowym
2.        Analiza projektów programów zdrowotnych, które wpłynęły do Urzędu Gminy Białe Błota w ramach konkursu ofert
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad.1 Dr Jabłońska – przedstawiciel Ośrodka Zdrowia w Białych Błotach uznając zastosowanie szczepionki PNEUMO-23 za wątpliwe wystosowała pismo do Sanepidu, w celu uzyskania opinii na temat zasadności jej wprowadzania. Zaproponowała wstrzymanie się od decyzji co do wyboru szczepionki, do momentu wypowiedzenia się przez biegłą w dziedzinie szczepień ochronnych- mgr J. Kielichowską. W dalszej części spotkania na temat zakażenia pneumokokowego wypowiadali się zaproszeni goście – lekarze pediatrzy oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych
W wyniku dyskusji uznano za zasadne, aby wyboru właściwej szczepionki dokonały: dr Jabłońska i  dr Piotrowska.
 
Ad.2 W związku z wprowadzeniem do realizacji Narodowego Programu Zdrowia na posiedzeniu Komisji omówiono propozycje tego programu dla gminy Białe Błota. Przy wyborze zagadnień do realizacji, uwzględniono propozycje lekarzy udzielających świadczenia medyczne ludności na terenie gminy.
 
Propozycje programów zdrowia złożone przez dr Jabłońską:
1.        profilaktyka raka piersi
2.        profilaktyka chorób układu krążenia
3.        profilaktyka raka płuc i krtani
4.        profilaktyka raka gruczołu krokowego
5.        problemy okulistyczne i dermatologiczne
6.        korekta wad postawy
 
Propozycje programów zdrowia złożone przez dr Piotrowską
1.        szczepienie ochronne przeciw infekcjom wywołanym przez bakterię Streptococcus pneumoniae
2.        korekta wad postawy
3.        zespół mataboliczny
 
Propozycja programu zdrowia pani położnej B Harczenko
1.        USG piersi kobiet od 18-50 roku życia
 
Propozycja programu zdrowotnego pani stomatolog
1.        profilaktyczny program zapobiegania próchnicy dla klas V i VI
 
 
Członkowie Komisji w wyniku głosowania zatwierdzili trzy spośród przedstawionych ofert:
1.        korekta wad podstawy
2.        zespół metaboliczny
3.        profilaktyka raka piersi
 
Czwarty program dotyczył zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez wprowadzenie dodatkowych szczepień. Ponieważ obecne panie lekarki miały odmienne zdanie, jakie szczepionki należy wprowadzić oraz jakie grupy wiekowe szczepić Radna Wanda Górna zgłosiła wniosek aby szczepienia ochronne wyłączyć z programu gdyż na zakup szczepionek zabezpieczone są środki w budżecie Gminy. Pieniądze te przeznaczone są w formie dotacji dla Gminnej Przychodni w Białych Błotach, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Jednakże szczepieniami należy objąć zakwalifikowanych pacjentów z całej Gminy, niezależnie od tego w której przychodni P.O.Z pobierają świadczenia medyczne. Gminna Przychodnia przyjmując dotację z budżetu Gminy, a więc pieniądze podatników z całej Gminy z przeznaczeniem na zakup szczepionek nie może ograniczyć wydatkowania tych pieniędzy tylko dla pewnej grupy mieszkańców. Takie również były wypowiedzi Radnych.
        Pani dr Jabłońska dyrektor Gminnej Przychodni oświadczyła, że jest tego samego zdania i nie widzi żadnych przeszkód w realizacji tego zadania
Zwróciła się do obecnych na komisji lekarzy z obu Przychodni o przygotowanie programu szczepień wynikającego z warunków epidemiologicznych i środowiskowych na danym terenie. Zwróciła się również do pani dr Piotrowskiej kierownika rodzinnej Przychodni Zdrowia w Łochowie o dostarczenie informacji dotyczącej ilości odpowiednich typów szczepionek, uwzględniając propozycje do ilości pacjentów objętych świadczeniami Podstawowej Opieki Zdrowotnej (P.O.Z.) W ten sposób szczepieniami objęci zostaną mieszkańcy całej Gminy. Szczepienia wykonane będą w Przychodniach zgodnie z wyborem lekarza.
Dr Jabłońska poinformowała również radnych, iż oczekuje opinii odnośnie wprowadzenia dodatkowych szczepień od dr Smukalskiej – konsultanta do spraw szczepień.
Komisja skierowała wniosek do Wójta Gminy Białe Błota w sprawie powołania w skład Komisji ds. programów zdrowotnych osób kompetentnych (np.lekarzy)
 
 
 
                                                               Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
                                                                      Zdrowia i Opieki Społecznej
                                                                             Patryk Thiede
 

metryczka


Wytworzył: Patryk Thiede (30 marca 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 10:45:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1562