Protokół 11.05.2007r.

Protokół z posiedzenia Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 2007 roku od godz. 12:00 do godz. 15 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Radny Edmund Łączny oraz Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski.
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Działalność GZEAS
2.        Pisma skierowane do Komisji uchwała Rady Gminy
3.        Wolne wnioski
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad.1 -Współpraca z jednostkami organizacyjnymi i poziom nauczania
Przewodniczący Komisji zapytał Kierownika GZEAS, jak wygląda w szkołach współpraca z jednostkami organizacyjnymi i czy Komisja  możne w jakiś sposób pomóc.
Pan Marian Wiśniewski wyjaśnił, że nie ma problemów ze współpracą, ale gdyby było więcej pieniędzy to dyrektorzy mogliby lepiej rozwijać szkoły.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała jak kształtuje się nauczanie w szkołach w Gminie Białe Błota w stosunku do innych szkół. Pan Marian Wiśniewski wyjaśnił, że w Województwie szkoły znajdują się powyżej średniej, a wyników tegorocznych testów na koniec Gimnazjum i na koniec 6 klasy jeszcze nie ma.
 
-Spotkania z dyrektorami placówek
Przewodniczący Komisji zapytał jak często są organizowane spotkania z dyrektorami placówek i jak wygląda na nich frekwencja.
Pan Marian Wiśniewski odpowiedział, że z poszczególnymi dyrektorami sprawy są omawiane na bieżąco. Wyjaśnił, że jeżeli sprawy dotyczą wszystkich placówek, to wówczas jest organizowane takie spotkanie, raz na dwa miesiące. Jest to wówczas spotkanie ze mną i z Wójtem.  
-Autobusy szkolne
Przewodniczący Komisji poruszył także kwestie autobusów szkolnych. Pan Marian Wiśniewski powiedział, że z subwencji GZEAS otrzymuje pieniądze na dowożenie dzieci do szkół. GZEAS nie może zarabiać więc przy wynajęciu autokarów trzeba tylko pokryć koszty paliwa i koszt pracy kierowcy. a dodatkowo są doliczane koszty amortyzacji.
Radna Gabriela Żernicka spytała kto płaci kierowcom.
Pan Marian Wiśniewski odpowiedział, że koszty ponoszą osoby wynajmujące autokar.
Radny Andrzej Kieroński spytał jakie są szanse, że dzieci wyjeżdżające na obozy, będą mogły wyjechać po kosztach paliwach.
Pan Marian Wiśniewski wyjaśnił, że tego typu wyjazdy nie są pokrywane z subwencji. Powiedział, że nie widzi przeciwwskazań żeby wynajmować autokary w związku z zajęciami kulturalnymi, czy sportowymi. Najtańsze powinny być wyjazdy dzieci, które reprezentują Gminę na zewnątrz. W sytuacji, gdy dzieci są wysyłane na konkurs, to całość wyjazdu powinien pokryć Wójt Gminy, a jeżeli jest to obóz szkoleniowy połączony z wypoczynkiem to powinno się pokrywać tylko koszty paliwa.
Radna Maria Wolsztyńska  zapytała, czy kluby sportowe także korzystają z autokarów?
Pan Marian Wiśniewski wyjaśnił, że wynajmuje autokary również klubom sportowym.
 
-Współpraca Gimnazjum z BOK Radna Gabriela Żernicka spytała, jak wygląda współpraca Gimnazjum z Białobłockim Ośrodkiem Kultury. Dodała, również że Aula należy do Gimnazjum, a to BOK znacznie więcej z niej korzysta.
Pan Marian Wiśniewski powiedział, że sprawa współpracy nie jest do końca rozwiązana. Nie ma podliczników na prąd, ponieważ na ten cel są przeznaczane pieniądze gminne, ale w najbliższym czasie zostaną założone.
  -Remonty szkół Radny Edmund Łączny poinformował, że słyszał od mieszkańców, że nie można korzystać z murawy boiska. Radny Andrzej Kieroński wyjaśnił, że z głównej płyty boiska rzeczywiście nie można korzystać, ale boczne boiska są otwarte. Radna Gabriela Żernicka spytała, dlaczego opóźnia się remont starej sali gimnastycznej? Pan Marian Wiśniewski  wyjaśnił, że zabrakło pieniędzy na remont. Radna Gabriela Żernicka spytała, czy wnioskowano do Wójta o pieniądze na ten cel, na przyszły rok i kto zajmuję się planowaniem inwestycji GZEAS. Pan Marian Wiśniewski  wyjaśnił, że planowanie inwestycji nie jest proste, ponieważ GZEAS planuje, potem są kosztorysy, przetarg, a w między czasie ceny idą w górę. Poza tym pojawiają się też inne problemy np. przeciekający dach itp. Sala gimnastyczna nie została zrobiona, bo zdecydowano się wykonać oświetlenie. Ponadto z Ministerstwa Edukacji otrzymaliśmi pieniądze na nowowybudowaną szkołę. Przewodniczący Komisji spytał Pana Wiśniewskiego, czy jest szansa w najbliższym czasie na remont szkoły w Przyłękach. Pan Marian Wiśniewski poinformował, że obiecał zrobić chodnik, ale prawdopodobnie zabraknie na ten cel pieniędzy.
 
-Dojazdy dyrektorów do szkół Radna Maria Wolsztyńska spytała kto przyznaje środki na dojazdy dyrektorów do szkół?
Pan Marian Wiśniewski wyjaśnił, że kilometrówkę przyznaje Wójt Gminy. Jej wielkość uzależniona jest od wielkości szkoły.
Radna Maria Wolsztyńska spytała, jaką kilometrówkę ma Dyrektor w Łochowie, a jaką ma Dyrektor w Przyłękach.
Pan Marian Wiśniewski wyjaśnił, że Dyrektor w Łochowie ma więcej niż w Przyłękach.
 
-Półkolonie Radna Gabriela Żernicka poruszyła kwestie półkolonii i spytała jakie są potrzebne pozwolenia na takiego typu imprezy. Pan Marian Wiśniewski wyjaśnił, że jeżeli półkolonie organizuje szkoła to wystarczy ten fakt zgłosić do Kuratorium Oświaty. W przypadku  BOK też wystarczy tylko zgłoszenie, ale ośrodek musi również zapewnić kadrę pedagogiczną.  
-Ochrona w szkołach Radny Andrzej Kieroński poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska poruszono kwestię ochrony w szkole. Zastanawiano się nad celowością tej ochrony i spytał w imieniu Komisji jakie kompetencje mają panowie z ochrony?
Pan Marian Wiśniewski wyjaśnił, że jest czterech dozorców, którzy nie są ochroniarzami i nie mogą być wyposażeni w środki przymusu. Oni zaczynają pracę od godziny 19 do godziny 7 rano. Jeżeli jest ich dwóch to tylko jeden siedzi przy monitorze. Od niedawna dodatkowo jest monitoring zewnętrzny i monitoring w dni wolne. W razie jakiegoś zdarzenia przyjeżdża firma JPG, z którą mamy podpisaną umowę. Rozważano firmę ochroniarską, byłoby to nawet tańsze, ale nie byłoby żadnego człowieka na miejscu. Poza tym podczas imprez gminnych jest zapewniona darmowa ochrona.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że dnia 3 maja 2007r. koło szkoły było pełno pustych butelek.
Pan Marian Wiśniewski wyjaśnił, że 3 maja 2007r dozorcy nie pracowali.
Radny Andrzej Kieroński zaproponował żeby przygotować tablice zabraniające przebywanie na terenie szkoły, po zajęciach, poza boiskiem.
Radny Andrzej Kieroński stwierdził, że monitoring i kamery są za słabe, bo nic przez nie prawie nie widać. Pan Marian Wiśniewski powiedział, że za słaby jest komputer, który to rejestruje. Te kamery sa dobre do obserwacji większego obszaru.
 
Radni wystąpili z wnioskiem, aby porozmawiać z ochroniarzami o ich skuteczności i aby przy każdej bramce wywiesić tablicę o zakazie przebywanie na tereni szkoły poza lekcjami.
 
-Asfalt koło szkoły
Przewodniczący Komisji poruszył temat asfaltu, który był wylany pod obecną salą gimnastyczną.
Radny Edmund Łączny spytał, w którym roku został wyasfaltowany ten teren.
Radny Andrzej Kieroński  powiedział, że na przełomie 2004/2005
Radny Edmund Łączny poinformował, że rozerwany  został już w 2006r.
Pan Marian Wiśniewski wyjaśnił, że był problem gdzie wybudować salę. To Rada zadecydowała, żeby salę wybudować tam gdzie był położony asfalt.
 
Ad.3 Przewodniczący Komisji odczytał pismo, które wpłynęło do Rady od państwa Nalazek
Radny Edmund Łączny powiedział, że tą sprawą powinien zająć się Wójt.
 
Komisja jednogłośnie przekazała pismo Wójtowi.
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że w planach Komisji Rewizyjnej jest kontrola BOK i klubu sportowego w Łochowie i Komisja chciałaby przeprowadzić kontrolę wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Komisja wyraziła zgodę i do kontroli BOK została przydzielona Radna Lidia Grzywacz, a do kontroli klubu sportowego Radny Andrzej Kieroński, Radna Maria Wolsztyńska i Radna Gabriela Żernicka.
 
Przewodniczący Komisji na koniec przedstawił odpowiedzi na wnioski komisji.
 
Protokołowała
Magdalena Maison
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (12 maja 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (23 lipca 2007, 14:16:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1732