Protokół 31.07.2007r.


Protokół Z posiedzenia Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 lipca 2007 roku od godz. 12:00 do godz. 14 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Pisma skierowane do Komisji przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad. 1.
                Komisja rozpatrywała pisma i wnioski jakie wpłynęły w okresie miedzysesyjnym. Ustalono także dalszy zakres działań oraz tematykę następnego posiedzenia Komisji:
-rozmowa z Kierownikiem GOPS Panią Beatą Przyborską na temat świetlicy w Cielu;
-pismo do Wójta Gminy w sprawie zamykanie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie o godz. 22:00;
-zaproszenie na posiedzenie Komisji Panią dyr. Bożenę Jabłońską w sprawie przystąpienia Gminnej Przychodni w Białych Błotach do Fundacji „Zdrowie dla Ciebie”;
-pismo do Dyrektora Niepublicznego Przedszkola w Łochowie  Pani Mirosławy Pulkowskiej w sprawie dostarczenia pisma z Sanepidu, zezwalającego na przyjęcie większej liczby dzieci;
-pismo do koordynatora ds. sportu Pana Patrycjusza Migawa w sprawie realizacji wniosku Komisji dotyczących opracowania programu sportowego dotyczącego klas sportowych oraz Gminnej Rady Sportu;
- rozmowa z księgową Urzędu Gminy w sprawie dotacji Urzędu Gminy i ilości dzieci uczęszczających do Przedszkola w Łochowie.
 
 
 
Protokołował
Patryk Thiede
                                                               Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
                                                                           Zdrowia i Opieki Społecznej
 
                                                                                   Patryk Thiede

 

metryczka


Wytworzył: Patryk Thiede (16 sierpnia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (5 września 2007, 12:53:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1919