Protokół 28.08.2007r.


                               
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
28 sierpnia 2007 roku od godz. 12:00 do godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach Zdzisław Napora, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, Dyrektor Przychodni w Białych Błotach dr Bożena Jabłońska i przedstawiciele Fundacji „ Zdrowie dla Ciebie”.
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        sprawa korzystania przez Szkołę Podstawową z sali gimnastycznej Gimnazjum;
2.        sprawa świetlicy w Cielu;
3.        sprawa zwiększenia liczby dzieci w przedszkolu w Łochowie;
4.        sprawy bieżące;
5.        sprawa przystąpienia Przychodni w Białych Błotach do Fundacji „ Zdrowie dla Ciebie.”
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
Ad. 1.
 
Na posiedzenie Komisji został zaproszony Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, który miał wyjaśnić, czy będą jakieś problemy z korzystaniem z sali gimnastycznej Gimnazjum przez Szkołę Podstawową podczas remontu sali w szkole Podstawowej.
Dyrektor Zdzisław Napora wyjaśnił, że Szkoła Podstawowa będzie korzystała z sali gimnastycznej Gimnazjum i nie ma z tego powodu żadnych problemów.
Radny Andrzej Kieroński zarzucił panu Dyrektorowi, że powiedział, iż szkoła podstawowa będzie się krzątała w jego sali. Dodał również, że Gimnazjum przez trzy lata korzystało z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.
Dyrektor Zdzisław Napora wyjaśnił, iż mogły paść z jego ust takie słowa, ale dodał, że szkoła nie jest jego prywatnym folwarkiem i Szkoła Podstawowa będzie mogła korzystać z sali gimnastycznej, trzeba tylko dopasować godziny.
Radna Maria Wolsztyńska                zaproponowała, żeby dzieci z klas 1-3 miały zajęcia z wychowania fizycznego w ZAZie.
Dyrektor Zdzisław Napora powiedział, że z sali powinna móc korzystać Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Spójnia, a także SKS. Po tych zajęciach sala powinna być wynajmowana odpłatnie.
Radny Andrzej Kieroński poinformował członków Komisji,.że w tym roku szkolnym będą 2 klasy z rozszerzonymi programem w-f ( lekkoatletyka i piłka nożna)
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała, żeby stworzyć klasę ze zwiększoną liczbą godzin siatkówki.
Radny Andrzej Kieroński zaproponował, żeby lepiej porozmawiać z prezesem „Spójni” i stworzyć tam sekcję siatkówki, a jak będzie zainteresowanie tą dyscypliną można się zastanowić nad propozycją Radnej Wolsztyńskiej.
Na spotkanie został poproszony Pan Patrycjusz Migawa  - koordynator sportu, który miał ustalić cenę wykładziny filcowej do sali gimnastycznej w Gimnazjum.
 
Ad.2
 
Na spotkanie przyszła Pani Beata Przyborska Kierownik GOPS z propozycją dotyczącą świetlic w Cielu. W związku z faktem, że w Cielu istnieją dwie świetlice, jedna 400 m2, a druga „Małgosia”, zaproponowała, przy akceptacji radnych i społeczeństwa, aby zamienić te dwa budynki tzn. świetlicę wiejską przenieś tam gdzie znajduję się „Małgosia”, a „Małgosię” do budynku świetlicy wiejskiej. Większy budynek oprócz przeniesienia „Małgosi” dałby możliwość stworzenie mieszkań chronionych i stworzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Te przedsięwzięcia mieszczą się w ramach zadań własnych Gminy. Jeżeli chodzi o koszty takiej zamiany to przeniesienie „Małgosi” zostało by pokryte z budżetu GOPS, na mieszkania chronione można dostać dofinansowanie w wysokości 30% z Banku Gosp. Krajowego, z kolei na wsparcie dla osób niepełnosprawnych i starszych można ubiegać o dofinansowanie do 50% z PFRON.
Jeżeli chodzi o mieszkania chronione to ich stworzenie należy do zadań własnych Gminy.  Są osoby które nie są obłożnie chore,  a nie wymagają całodobowej opieki i są umieszczane w domach pomocy społecznej, ponieważ nie ma dla nich innej alternatywy. Gmina jest zobowiązana płacić za takie osoby, ponieważ osoba umieszczona w domu pomocy społecznej pokrywa koszty w kwocie 70% swoich dochodów. Jeżeli stworzy się mieszkania chronione, to nie będzie się płacić do innej Gminy za umiejscowienie takiej osoby w domu pomocy społecznej.
Radna Gabriela Żernicka  powiedziała, że w tej sprawie trzeba porozmawiać z Dyrektor Białobłockiego Ośrodka Kultury i ze społeczeństwem.
Radna Lidia Grzywacz spytała się jaka jest powierzchnia świetlicy „ Małgosia”
Kierownik GOPS wyjaśniła Radnej Lidii Grzywacz, że sala „Małgosia” ma powierzchnię około 70 m2.
Radni na wniosek Radnej Gabrieli Żernickiej postanowili pojechać i zobaczyć te świetlice i porozmawiać na ten temat z sołtysem Ciela, radą sołecką, radnym Henrykiem Sykutem( mieszkaniec Ciela) i dyrektor BOK
Radny Andrzej Kieroński zapytał skąd będą wzięte środki na na te przedsięwzięcie.
Kierownik GOPS powiedziała, że pomysł realizowany by był etapami. Najpierw przeniesiono by „Małgosię”, następnie utworzono mieszkania chronione i na końcu ośrodek wsparcia. Powtórzyła, że na mieszkania chronione można zostać dofinansowanie (30%) , a na adaptacje pomieszczeń do rehabilitacji społecznej ( 50%).
Radna Lidia Grzywacz zapytała panią Przyborską  ilu osób  z terenu Gminy obecnie przebywa w domach pomocy społecznej.
Kierownik GOPS wyjaśniła, że cztery osoby, a następne cztery czekają na przyjęcie.  
 
Przewodniczący Komisji poruszył na koniec spotkania z panią Kierownik GOPS sprawę możliwości korzystania z sali gimnastycznej w ZAZie dzieci ze Szkoły Podstawowej ( klasy 1-3) .
Kierownik GOPS powiedziała, że ona nie widzi problemu, ale trzeba dopasować godziny i korzystanie z sali musi być odpłatne (ZAZ nie może udostępniać sali nieodpłatnie.), ale jest to kwestia do ustalenia.
 
 
Ad.3.
 
Przewodniczący Komisji poinformował członków Komisji, iż wysłał pismo do Pani Pulkowskiej z prośbą dostarczenia decyzji Sanepidu odnośnie powiększenia Przedszkola.  Pani Pulkowska przesłała pismo z Sanepidu, który nie wyraził zgody na przyjęcie dodatkowej grupy dzieci do Przedszkola w Łochowie.
Kierownik GZEAS powiedział, że  Sanepid nie wyraził zgody, ponieważ przedszkole jest zbyt małe.
Przewodniczący Komisji  spytał pana Wiśniewskiego, czy stróże pilnujący teren szkoły są zobowiązani do dozoru na terenie placu zabaw.
Kierownik GZEAS odpowiedział, że poprosił dozorców, aby zwracać uwagę na ten teren. Tam jest skierowana jedna kamera, ale dozorcy nie mają prawa nic zrobić, gdyż to nie jest teren szkoły.
 
Ad.4.
 
Przewodniczący Komisji poinformował, iż odbyło się spotkanie Gminnej Rady Sportu, a kolejne spotkanie ma się odbyć w połowie września.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że z Radną Lidią Grzywacz pojechała do Nowej Wsi w celu obejrzenia boiska. Boisko składa się z bieżni, terenu do piłki ręcznej, nożnej i koszykówki, a koszt całej inwestycji wynosił 200 000 zł.
 
Komisja jednomyślnie odrzuciła wniosek Klubu Radnych „ Praca i Uczciwość” dot. budowy placu zabaw dla dzieci w Łochowicach.
 
Przewodniczący Komisji złożył wniosek do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w przedszkolach w Białych Błotach i w Łochowie. Radni poparli w/w wniosek jednogłośnie.
 
Ad.5
 
Dr Bożena Jabłońska poinformowała, że fundacja powstała dwa lata temu i przystąpienie do niej nie ma nic wspólnego z prywatyzacją przychodni. przystąpienie do fundacji przyniesie korzyści medyczne przychodni w Białych Błotach.
 
Przedstawiciel Fundacji powiedziała, że fundacja powstała dlatego, żeby tego co nie mogą zrealizować pojedyncze jednostki mogło zostać zrobione. Fundacja została założona przez 13 przychodni, a obecnie zrzesza 22. Celem fundacji jest poprawienie jakości lecznictwa podstawowego oraz rehabilitacji. Fundacja prowadzi tzw. pomoc nocną, co powoduje, że mniej pacjentów mają w szpitalach izby przyjęć. Przychodnia w Białych Błotach również korzysta z tych usług. W związku ze zmiana ustawy o ratownictwie, pogotowie nie będzie przyjeżdżać od przyszłego roku w sprawach np. gorączki i w związku z tym fundacja ma zamiar przejąć to zadanie. Fundacja prowadzi działalność w formie ZOZu. Wszystkie nadwyżki są przeznaczane na polepszenie zaopatrzenia przychodni. Obecnie każda przychodnia otrzymała po 4 aparaty do mierzenia ciśnienia. Ponadto co miesiąc są organizowane szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek.
Radna Lidia Grzywacz zapytała co Przychodnia w Białych Błotach zyska przystępując do fundacji?
Dr Bożena Jabłońska  wyjaśniła, iż  wejście do organizacji spowoduje polepszenie standardów medycznych. Pani dr B. Jabłońska przypomniałam Komisji, ze do końca 2008r. musi być zrobiona winda w przychodni. Kosz takiego przedsięwzięcia to około 1 200 000  zł.
 
Protokołowała
Magdalena Maison
 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
 
Patryk Thiede
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 września 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (19 września 2007, 14:38:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1910