Protokół 17.09.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
17 września 2007 roku od godz. 15:30 do godz. 17:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Medal dla p. Bożeny Kühn;
2.        sprawa przystąpienia Przychodni do Fundacji „ Zdrowie dla Ciebie”;
3.        sprawa przedszkola w Łochowie;
4.        wolne wnioski;
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
Ad.1 Medal dla p. Bożeny Kühn  
Sekretarz Gminy przedstawiła wniosek dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w sprawie przyznania medalu dla pani B. Kühn. Poinformowała, że wniosek zgodnie z Regulaminem musi zostać poddany pod głosowanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. 25 października 2007r. odbędzie się 25-lecie Łochowianek i tego dnia miałby ewentualnie wręczony medal. Radni jednogłośnie poparli wniosek o przyznanie „ Medalu za zasługi” dla pani Bożeny Kühn.
 
Ad.2 Sprawa przystąpienia Przychodni do Fundacji „ Zdrowie dla Ciebie”.
 
Radna Gabriela Żernicka zaproponowała, aby w tej spawie poprosić na Komisję Wójta. Dodała jednak, że skłania się za przystąpieniem Przychodni do fundacji, gdyż Pani dyrektor Jabłońska stwierdziła, że fakt przystąpienia do Fundacji spowoduje jedynie polepszenie standardów medycznych i nie będzie miało to wpływu na to gdy jako gmina będziemy chcieli kiedykolwiek z Przychodni Gminnej utworzyć Niepubliczny zakład Opieki zdrowotnej.
Radna Lidia Grzywacz powiedziała, że będziemy musieli wpłacić składkę za przystąpienie do fundacji.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że składka wynosi 2000 zł., a sprzęt który może dostać przychodnia jest dużo droższy.
Radny poruszył kwestię zamówienia 2 lata temu materiału na ubytki do zębów. Zamówiono tego za dużo, a mimo to cały materiał się rozszedł, mimo małej liczby pacjentów u stomatologa w gminie. Powiedział, że na następną komisje dowie się wszystkiego na ten temat.
 
Ad.3. Sprawa przedszkola w Łochowie.
 
Komisja negatywnie rozpatrzyła wniosek o zwiększenie liczby dzieci w przedszkolu w Łochowie, w związku z negatywna opinią Sanepidu.
 
Ad.4. Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji powiedział, że otrzymał informację iż w szkole w Zielonce jest zimno i czy nie można tam od czasu do czasu przepalić.
Radny Andrzej Kieroński zwrócił uwagę, że tam są małe dzieci i nie ma czegoś takiego jak sezon grzewczy, a już jest chłodno.
Komisja postanowiła skierować stosowny wniosek w tej sprawie do Kierownika GZEAS M. Wiśniewskiego.
 
Komisja postanowiła wystosować do wszystkich placówek podległych Komisji , aby w ciągu 7 dni przedstawiły propozycje do budżetu na 2008r.
 
Radna Lidia Grzywacz powiedziała, że dla najstarszych Łochowianek też powinny być jakieś nagrody.
Radna Wanda Górna powiedziała, że takie nagrody będą.
 
Radna Maria Wolsztyńska  powiedziała, że w gminie wszystko jest robione półśrodkami. Rozwija się lekkoatletyka i trzeba zagwarantować młodzieży miejsce do ćwiczeń. Trzeba by było skierować wniosek o wybudowanie stadionu.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że nie ma żadnych skutków wobec wniosków które były kierowane do koordynatora sportu. Pokazały to dożynki, gdzie za rzut beretem nagrodą był kartofel.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że to nie była nagroda, ale dodała że koordynator sportu nie jest od robienia zdjęć, ale od koordynacji w sprawach sportu.
 
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że według niej namioty sołectw podczas dożynek były ustawione za daleko od sceny.
 
Protokołowała
Magdalena Maison
 
 
                                                              Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
                                                                         Zdrowia i Opieki Społecznej
 
                                                                                  Patryk Thiede
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (17 września 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (5 listopada 2007, 15:18:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1492