Protokół 23.10.2007r.

 
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
23 października 2007 roku od godz. 14:30 do godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Wójt Gminy Białe Błota, Radna Wanda Górna i Inspektor Anna Małek.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Programy zdrowotne;
2.        propozycje do budżetu na 2008r.;
3.        omówienie materiałów na sesję
4.        wolne wnioski.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad 1 Programy zdrowotne
 
Radna Wanda Górna zwróciła się z prośba o poproszenie na komisję pani Małek, ponieważ te programy zdrowotne, które obowiązują muszą zostać uchwalone jeszcze raz na przyszły rok, aby były zrealizowane, gdyż są to programy wieloletnie. Dodała również, że wejść ma też nowy program  regionalny.
Inspektor Anna Małek powiedziała, że należałoby te programy dalej realizować, gdyż one ruszyły dopiero od września. Teraz chcemy, żeby te programy były prowadzone od I do XII 2008r. Pojawił się też nowy program wprowadzony uchwałą sejmiku województwa – tj. regionalny program profilaktyki chorób płuc. Jest on skierowany do osób palących po 40 roku życia. Pieniądze mają być przeznaczone na badanie wydajności płuc i na zdjęcia rentgenowskie. Będzie można przebadać 200 osób. Wyjaśniła, że wie że 200 osób to jest mało, ale taki procent osób objętych programem jest we wszystkich Gminach.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że ona by widziała inne programy, ale skoro sejmik wychodzi z takimi propozycjami.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że są dodatkowe godziny korekcyjne w klasach pierwszych, żeby ten program miał jakiś sens to trzeba go przedłużyć. Wyjaśnił, że wyleczone wady postawy to tylko 10%. Dodał także, że dobrze by było, żeby tym programem objąć dzieci do klas IV. Poinformował, że została utworzona druga sala do zajęć korekcyjnych.
Radna Maria Wolsztyńska powiedział, że należy uświadamiać rodziców.
Radna Wanda Górna wyjaśniła, że będzie spotkanie lekarza, który badał dzieci z nauczycielami w-f i dyrektorem. Dodała również, że lekcje korekcyjne mogą prowadzić tylko nauczyciele z odpowiednimi uprawnieniami. Powiedziała, także że pani Małek przygotuje stosowną uchwałę w sprawie kontynuowania programów zdrowotnych.
Inspektor Anna Małek powiedziała, że są także przymiarki do programu występowania zaburzeń psychicznych. W Bydgoszczy taki program jest prowadzony w szkołach Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.
Radna Wanda Górna powiedziała, że w tej sprawie można wejść w kontakt z opieka społeczną.
 
 
Ad.2. Propozycje do budżetu na 2008r.
 
Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby wszystkie propozycje przedstawić Wójtowi Gminy. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.3. Omówienie materiałów na sesję.
 
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że nie ma żadnych wątpliwości co do projektów uchwał. Radna Maria Wolsztyńska poruszyła kwestie zmian w budżecie dot. ośrodków sportowych i spytała na co maja być przeznaczone te środki?
Wójt Gminy wyjaśniła, że środki maja być przeznaczone na budowę stadionu w Białych Błotach. Dodała, że po sesji zostanie wybrany wykonawca. Powiedziała również, że miała rozmawiać w tej sprawie z Marszałkiem, ale spotkanie zostało przełożone.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że z tego co wie to środki na ten cel są pewne w przyszłym roku na 100%.
Wójt Gminy powiedziała, że obawia się, że nie znajdzie się wykonawca.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że firma która buduje Zawiszę dałaby radę podejść do przetargu. Powiedział także, że szkoła chciałaby od września przyszłego roku otworzyć klasę o profilu piłki nożnej i cyklicznie co jakiś czas klasę o profilu lekkoatletycznym, ale potrzebna do tego jest zgoda Wójta Gminy.
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała połączenie tych dwóch klas o profilu lekkoatletycznym i piłki nożnej.
Radny Andrzej Kieroński poparł ten pomysł i dodał, że docelowo byłyby trzy klasy sportowe, a później z Gimnazjum sześć.
Radny Janusz Walczyński powiedział, że skompletowanie samych piłkarzy może być ciężkie.
Wójt Gminy powiedziała, że te dzieci będą miały w tych samych godzinach zajęcia po albo przed lekcjami i spytała, czy to jest możliwe?
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że nie będzie żadnego problemu.
Radna Maria Wolsztyńska powiedział, że cały czas jest przekonana, że takie samo boisko przy szkole do piłki nożnej nie spełnia zadania. Te boiska, które są w programie Ministra Edukacji mają dodatkowo bieżnię, cztery kosze, miejsce do skoku w dal i kosztują 200 000, z czego 100 000 jest dofinansowane.
Wójt Gminy powiedziała, że nie ma gdzie takiego boiska wybudować w Białych Błotach, a w Łochowie jest już projekt na boisko do piłki nożnej.
 
Ad.5 Wolne wnioski.
 
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię przedszkola i konieczności jego budowy w Łochowie.
Wójt Gminy powiedziała, że tam jeden człowiek chce wybudować przedszkole.
 
Radny Andrzej Kieroński poruszył kwestię remontu sali gimnastycznej i powiedział, że będą dwie dziury po wentylatorach i tego nie można zamurować i trzeba by włożyć nowe wentylatory.
Wójt Gminy spytał ile taki wentylator kosztuje? Później dodała, że porozmawia w sprawie tych wentylatorów.
 
Protokół sporządziła
Magdalena Maison
 
 
 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
 
Patryk Thiede
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 października 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (5 grudnia 2007, 09:51:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1554