Protokół z 03.03.2008

Protokół Z posiedzenia Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 marca 2008 roku od godz. 12:30 do godz. 18 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach Alicji Włodarczak, Kierownika GZEAS Mariana Wiśniewskiego i Dyrektora Zespołu Szkół w Łochowie Mirosława Donarskiego .
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Spotkanie z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach;
2.        Spotkanie z Panem Dyrektorem Zespołu Szkół w Łochowie;
3.        Klasy sportowe;
4.        Sprawy bieżące.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych
 
Ad.1 Spotkanie z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach.
 
Przewodniczący Komisji poprosił Panią Dyrektor o ustosunkowanie się do wniosków  z zeszłego roku skierowanych do Wójta Gminy dotyczących potrzeb Szkoły Podstawowej w Przyłękach.
Dyrektor Alicja Włodarczak powiedziała, że szkoła jest w trakcie remontu łazienek i korytarza. Prace zostaną zakończone w kwietniu. Wyjaśniła, że w ciągu roku zmieniły się priorytety w szkole i zamiast wyłożenia kostką brukową terenu zostało zrobione drugie wejście do szkoły, a ta kostka brukowa zostanie przeznaczona na utwardzenie tego wejścia. Jeżeli chodzi o remont salki to zostało ustalone, że zostanie to wykonane w tym roku, bo w zeszłym roku był remont sali lekcyjnej. Jeżeli chodzi o strych, to po wizji lokalnej i kosztorysie szkoła na razie wstrzymała się z remontem. Pani Dyrektor dodała, że chciałaby aby w przyszłym budżecie znalazły się pieniądze na salę gimnastyczną.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że tylko z Zielonki i Kruszyna Krajeńskiego wpłynęły wnioski dot. PRL, a z Przyłęk nie wpłynął żaden wniosek.
Dyrektor Alicja Włodarczak dodała, że przygotowano salę do pracowni komputerowych i od tego roku funkcjonuje w szkole również świetlica.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała jak wygląda sprawa etatu dla pracownika administracyjnego?
Dyrektor Alicja Włodarczak wyjaśniła, że w zeszłym roku w projekcie organizacyjnym została ujęta świetlica, a w tym roku będzie ujęte pół etatu dla sekretarki albo intendentki.
Przewodniczący Komisji zapytał ilu nauczycieli jest zatrudnionych w szkole?
Dyrektor Alicja Włodarczak wyjaśniła, że obecnie jest 12 etatów nauczycielskich, z czego 6 jest w niepełnym wymiarze. Pani Dyrektor nawiązała do wniosku, który został skierowany do Rady Gminy o nadanie imienia szkole. Poinformowała, że na patrona wytypowana Jana Twardowskiego. Dodała także, że termin nadania imienia jest planowany na 1 czerwca 2008r.
Radni wyrazili poparcie dla nadania imienia szkole Jana Twardowskiego.
 
Radny Andrzej Kieroński poruszył jeszcze raz sprawę sali gimnastycznej i powiedziała, że jeżeli ma powstać sala to taka wielkości ZAZu.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że jest zadanie, że jeżeli budować salę to pełnometrażową.
Dyrektor Alicja Włodarczak powiedziała, że porozmawia z sołtysem w sprawie sali gimnastycznej.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że problemem tej szkoły jest brak miejsca, gdyby się okazało, że w klasie ma być 20 dzieci, to sale lekcyjną są za małe. Dodał, ze perspektywicznie będzie trzeba się zastanowić, czy ta szkoła nie jest za mała.
 
Ad.2 Spotkanie z Panem Dyrektorem Zespołu Szkół w Łochowie.
 
Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie przez Pana Dyrektora planów i propozycji w najbliższym czasie.
Dyrektor Mirosław Donarski powiedział, że będzie dążył do remontu pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetu dyrektorskiego do świąt wielkanocnych. Dodał, że remont jest niezbędny gdyż do szkoły przychodzą również goście.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział,  że to jest nierealne.
Dyrektor Mirosław Donarski zaproponował wykonanie tego remontu systemem gospodarczym.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że trzeba sprawdzić ile jest środków na ten cel w budżecie.
Radna Gabriela Żernicka zapytała kiedy zostanie oddany do użytku drugi segment szkoły.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że w przyszłym roku.
Komisja poruszyła kwestię zwiększenia etatu dla konserwatora.
Pan Wiśniewski z panem Donarskim doszli do porozumienia iż sprawę remontu załatwią między sobą po zakończeniu komisji.
 
Ad.3 Klasy sportowe.
 
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że koszt utworzenia 5 klas sportowych to około 80 tyś zł. i dodał, że to są koszty wynagrodzenia.
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała zorganizowanie spotkania z dyrektorami i trenerami.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedziała, że oprócz wynagrodzenia dla nauczycieli kosztem będzie wynajem autokarów.
 
 
Protokołowała
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
 
Patryk Thiede

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (3 marca 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (9 kwietnia 2008, 13:30:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1749