Protokół z 21.04.2008r.

Protokół Z posiedzenia Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki społecznej z dnia
21 kwietnia 2008 roku od godz. 15:30 do godz. 17 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz Zastępca Wójta Gminy Jan Jaworski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak i Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Materiały na sesję.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
  Ad.1 Materiały na sesję.
-projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2007rok.
Członkowie Komisji wyrazili swoje zdziwienie opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Radna Lidia Grzywacz poruszyła kwestię kącika integracyjnego, a radna Gabriela Żernicka kwestię kładki W sprawie kładki Zastępca Wójta wyjaśnił, że co innego jest protokół odbioru, a co innego użytkowanie kładki. Dodał, że dopiero jak będą nasypy to będzie można użytkować tę kładkę. Z kolei w sprawie kącika integracyjnego wyjaśnił radnej Lidii Grzywacz, że 60 000 na tę inwestycję to są środki na ten rok, a projekt został już wykonany w zeszłym roku. A kwota 170 000 to jest propozycja projektanta, a projekt można zmienić i kącik będzie wykonany za kwotę 60 000 zł.
Radna Lidia Grzywacz zapytała również o remont szkoły w Łochowie, czy został już zakończony?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że tak.
Radna Maria Wolsztyńska zapytał o ulicę Czystą, co obejmował projekt tej ulicy?
Zastępca Wójta wyjaśnił, ze projekt był do ulicy Czystej 5 i na taki odcinek było pozwolenie na budowę.
Radna Gabriela Żernicka zapytała o sprawę pozwoleń na budowę, która została poruszona na jednej z sesji przez Radnego Edmunda Łącznego.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że tych pozwoleń nie ma i wykonawcy w związku z powyższym nie otrzymali części swoich wynagrodzeń. Udało się uzyskać pozwolenie na ulicę Centralną, Kruszyńską i Słoneczną i na ulice w Cielu.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie na 2008r.
Komisja najwięcej wątpliwości miała co do zmiany budżecie w sprawie zwiększenia dotacji dla BOK.  Padły pytania, czy pani dyrektor nie jest w stanie zmieścić się w swoim budżecie, a także propozycja, aby zespół OLTOM nie był w ośrodku kultury oraz aby BOK zrezygnował z kilku imprez na rzecz zespołu. Zarzucono również Pani Dyrektor, że podobna sytuacja miała miejsce w zeszłym roku.
Skarbnik Gminy przedstawiła radnym pismo Pani Dyrektor z prośbą o zwiększenie dotacji o 30 000 zł na rzecz zespołu Oltom oraz plan Boku na 2008r. Wyjaśniła także, że ¾ dotacji dla ośrodka jest przeznaczane na wynagrodzenia dla pracowników.
Radny Andrzej Kieroński jako trener zespołu powiedział, że OLTOM zostaje bez środków na działalność i zaproponował, aby tak jak proponuje Komisja Budżetu i Finansów przeznaczyć na zespół 20 000, a pozostałą kwotę pozostawić Pani Dyrektor do pozyskania.
Komisja przychyliła się do wniosku Komisji Budżetu i Finansów, z wyjątkiem Radnej Gabrieli Żernickiej i Radnej Marii Wolsztyńskiej, które zdecydowanie sprzeciwiły się w/w dotacji.
- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych jest jednym z etapów postępowania - są to drogi leśne.
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że Gmina chce wyrównać wszystkim okres dzierżawy.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
Padło pytanie jaka jest cena wyjściowa działek. Kierownik Andrzej Wikeierak wyjaśnił, że nie było jeszcze operatu szacunkowego.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że w sprawie  tej działki są dwa wnioski o warunki zabudowy. Działką interesują się dwie firmy.
Protokołowała
Magdalena Maison
 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
 
Patryk Thiede
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 kwietnia 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (10 czerwca 2008, 09:28:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1414