Protokół z dnia 08.05.2008r.

Protokół Z posiedzenia Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki społecznej z dnia
8 maja 2008 roku od godz. 14:00 do godz. 17 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Pani Maria Witkowska -Rypina Dyrektor BOK Pani Maria Rutkowska Księgowa BOK oraz Pan Józef Damski Dyrektor WOK  .
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        sprawozdanie finansowe Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.;
2.        sprawozdanie finansowe Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.;
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Radny Patryk Thiede, który powitał zebranych.
  Ad.1 Sprawozdanie finansowe Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.
Księgowa BOK przedstawiła sprawozdania finansowe BOK.
Radna Gabriela poprosił o przedstawienia komisji kosztów utrzymania jakie ponosi BOK. Przedstawiciele BOK wyjaśnili, że ośrodek nie ma obciążeń, bo obiekty stanowią własność Gminy. Jedyne koszty związane są z energią elektryczną i świetlicą w Cielu, gdzie za energię elektryczną i ogrzewanie płaci się około 600zł miesięcznie. Radna Gabriela Żernicka  wyraziła opinię, że należy uporządkować sprawę świetlic i dodała, że jest zwolennikiem, aby ośrodki kultury przejęły świetlice wiejskie . Dyrektor BOK powiedziała, że z obecnej dotacji nie ma możliwości utrzymania świetlic przez ośrodek kultury. Radna Żernicka zaproponowała dwa sposoby rozwiązania problemu tj. doprowadzić do sytuacji, że wszystkie świetlice wiejskie zostałyby podporządkowane ośrodkom kultury i finansowane przez te ośrodki albo żeby ośrodki kultury odpowiadały merytorycznie za te świetlice, a koszty ich utrzymania ponosiłaby Gmina.
Dyrektor BOK powiedziała, że ośrodek kultury  przystąpił do programu organizowanego przez PUP pt. „ Cepeliada”. Jest to 7 tygodniowy kurs, dla osób bezrobotnych, którzy chcą się przekwalifikować. Trzeba  być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy i wówczas można uczestniczyć w programie. Po zakończeniu kursu można otworzyć własną działalność gospodarczą i otrzymać 14 000 zł dotacji. W/w szkolenie dotyczy ceramiki i plastyki ogólnej.
                Radna Gabriela Żernicka poruszyła również kwestię wypłacenia odszkodowania, które otrzymała z BOK oraz kwestię otrzymania w 2007r. PIT z ośrodka kultury pomimo, że otrzymywała już pieniądze z ZUSu. W sprawie PITu księgowa wyjaśniła, że Pani Gabriela Żernicka miała niewykorzystany urlop i dlatego dostała PIT. Jeżeli chodzi o kwestię odszkodowania Dyrektor BOK wyjaśniła, że ośrodek miał w poprzednim roku przychody własne. Na pytanie Radnej Lidii Grzywacz dot. przychodów własnych wyjaśniła, że przychody własne  pochodziły m.in. z wynajmu sali, sponsorów i płatnych zajęć.
Dyrektor BOK przedstawiła sprawozdanie merytoryczne.
Komisja poruszyła kwestię małej oglądalności wystaw w ośrodku kultury i występowania dzieci na imprezach gminnych. Pani Dyrektor powiedziała, że gdyby były słupy informacyjne można by lepiej rozpropagować informacje. W sprawie występów dzieci wypowiedział się Radny Andrzej Kieroński i powiedział, że społeczeństwo chce się bawić w wolne dni, ale nie można zmusić dzieci, żeby zostały na terenie Gminy
                Następnie omawiano kwestię ceny profesjonalnej, rozkładanej sceny. Dyrektor WOK wyjaśnił, że bardziej opłaca się wypożyczać taka scenę, gdyż nie trzeba się martwić o jej  utrzymanie i rozkładanie. Księgowa BOK dodała, że koszt takiego wynajmu sceny wynosi od 3500 do 7000zł.
                Radna Gabriela Żernicka nawiązała do występu w zeszłym roku Norbiego                            i powiedziała, że ten występ nie został dobrze przyjęty w połączeniu z operetkami. Dodała, że z kolei w tym roku mieszkańcy skarżyli się na niezbyt trafny wybór grupy jazzowej i brak imprezy tanecznej. Przewodniczący Komisji pozwiedzał, że o gustach nie należy dyskutować, a Dyrektor BOK dodała, że grupa jazzowa została zaproszona poraz pierwszy, a połączenie występu Norbiego z operetkami nie była przypadkowa, chodziło o łączenie pokoleń. Jeżeli chodzi o organizowanie imprez tanecznych, to mogłaby one trwać do godz. 22. Radny Andrzej Kieroński dodał, że on nieraz prowadził takie imprezy do 1 w nocy i  potem byłyby tylko problemy z pijanymi osobami.
                Komisja na koniec poruszyła kwestię zwiększenia dotacji dla zespołu OLTOM i zwróciła się z prośbą o lepsze planowanie swoich wydatków. Pani Dyrektor wyjaśniła, że w sierpniu 2007r. złożyła plan budżetu ośrodka kultury i wynosił on 500 000 zł. Jednak dotacja został zmniejszona do 350 000 zł.
 
Dyrektor WOK rozdał radnym zestawienia dotacji dla ośrodków kultury w sąsiednich Gminach.
 
Ad.2 Sprawozdanie finansowe Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.
Dyrektor WOK omówił sprawozdanie WOK i poruszył kwestię wspólnej kotłowni ze strażą pożarną. Powiedziała, że ośrodek jest miejscem gdzie może przyjść każde dziecko. Dodał, że ośrodek prowadzi m.in. zajęcia szachowe, sekcję break-dance. Na pytanie radnych dot. pozyskania środków z zewnątrz poinformowała, że ośrodek pozyskał w 2007r. 13.460 zł. Ze strony komisji padło pytanie, czy ośrodek kultury w Białych Błotach i Łochowie  nie mogą mieć jednej księgowej. Dyrektor WOK wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, gdyż księgowa musi być zatrudniona na etacie. Powiedział także, że dzieci maja możliwość korzystania z komputera i grać w ping-ponga. Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, ze lepiej dzieciom zapewnić jakiś kurs dot. obsługi komputera, bo w dzisiejszych czasach to prawie każdy ma komputer. Pan Dyrektor wyjaśnił, że z komputera korzystają dzieci, które nie maja takiej możliwości w domu, a poza tym te dzieci spędzają przed komputerem maksymalnie godzinę.
Radna Lidia Grzywacz zapytała Dyrektora WOK ilu jest instruktorów w ośrodku kultury? Dyrektor odpowiedział, że jest 8 instruktorów, z czego 6 prowadzi  zajęcia podwójnie. Radna Gabriela Żernicka poruszyła kwestię Łochowianek i powiedziała że była tez członkiem zespołu, a nie było żadnej informacji na jej temat w folderze dot. Łochowianek. Dyrektor odpowiedział, że w folderze byli ujęci tylko obecni członkowie zespołu. Na koniec spotkania poruszono kwestie skarg Państwa Perczyńskich.
Dyrektor poprosił komisję o zajęcię się sprawa uporządkowania sprawy wskaźników dotacji.
Komisja wypracowała następujące wnioski:
-           Radna Gabrieli Żernicka wystąpiła z wnioskiem o uporządkowanie spraw świetlic wiejskich w Gminie (wniosek przyjęty jednogłośnie);
-           Radna Maria Wolsztyńska wystąpiła z wnioskiem o doprowadzenie do debaty dot. sportu gminnego i obiektów gminnych oraz zaproszenie na posiedzenie komisji osobę, która buduje przedszkole w Łochowie(wnioski przyjęte jednogłośnie);
-           Radny Andrzej Kieroński zaproponował aby przy konstruowaniu budżetu spotkać się z dyrektorami ośrodków kultury i porozmawiać z nimi merytorycznie (wniosek przyjęty jednogłośnie)                                      
Protokołowała
Magdalena Maison
 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
 
Patryk Thiede
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 maja 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (1 sierpnia 2008, 12:16:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1438