Protokół z 24.11.2009r.

 
 
Protokół  
Z posiedzenia wspólnego  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota oraz Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2009 roku od godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska zgodnie z listą obecności oraz Skarbnik Pani Lucyna Krasulak
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)       W sprawie zmiany uchwały  Statutu Gminy Białe Błota
2)       W sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i  nadania jej statutu
3)       Rozmowa ze skarbnikiem Lucyną Krasulak
4)       W sprawie Pana Andrzeja Kierońskiego
 
Ad.1 Zmiana uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota  
Radny Janusz Walczyński przedstawił propozycję wypromowania strony internetowej Rady Gminy w celu lepszego zapoznania wyborców z działalnością radnych, umożliwienie za pomocą internetu lepszego kontaktu z wyborcą. Komisja dyskutowała na temat kosztu utrzymania i funkcjonowania takiej strony.
 
Ad. 2 W sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i  nadania jej statutu
 
Sekretarz Gminy Anna Rywak przekazała Komisji informację o zapisie zobowiązującym Gminę Białe Błota do udzielenia środków budżetowych na powołanie odrębnej jednostki w postaci Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach. Komisja dyskutowała nad poszczególnymi paragrafami dot. Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej.
 
Ad.3 Rozmowa ze skarbnikiem Lucyną Krasulak  
Skarbnik Lucyna Krasulak przekazała Komisji iż Gmina Białe Błota musiała zmienić tryb wybory banku udzielającego kredytu ze względu na to iż Gmina chce otrzymać pieniądze plany spłaty zobowiązań jeszcze w roku obecnym 2009. Kwota kredytu pozostaje bez zmian, zmienia się jedynie okres spłaty na 4 lata. Komisja podjęła dyskusję na temat kredytu oraz harmonogramu tworzenia budżetu na 2010 rok.
 
Ad. 4 W sprawie Pana Andrzeja Kierońskiego  
Przewodniczący Janusz Walczyński powiedział, że Pan Andrzej Kieroński był faktycznie członkiem zarządu Gminnego Klubu Sportowego „Spójnia” w Białych Błotach w okresie kiedy obejmował stanowiska radnego Rady Gminy Białe Błota. Sprawa dotyczyła prowadzenia działalności gospodarczej przez klub oraz radnego Andrzeja Kierońskiego . Jednak wpłaty na konto Gminnego Klubu Sportowego „Spójnia” przekazywane były poprzez umowę sponsorską z firmą „CHATA POLSKA”. Komisja wywnioskowała, iż nie ma naruszenia art. 24 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż radny Andrzej Kieroński nie pobierał żadnej korzyści materialnej z tytuły umowy sponsorskiej zaś wpłaty od osób fizycznych i prawnych przekazywane były na konto „Spójni”, na działalność statutową Klubu.
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 listopada 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 08:57:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1443