Protokół z 07.10.2009r.

  
Protokół Z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
21 października 2009 roku od godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, Szubińska 7
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, przedstawiciel Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Pan Marian Wiśniewski oraz Pani Marzena Dąbrowska główna księgowa.
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
1)       Rozmowa z Panią Marzeną Dąbrowska- główną księgową oraz Panem Marianem Wiśniewskim kierownikiem Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
2)       Wolne wnioski
 
Ad. 1 Rozmowa z Panią Marzeną Dąbrowską główną księgową oraz Panem Marianem Wiśniewskim kierownikiem Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego.
Główna księgowa Marzena Dąbrowska przedstawiła pisemnie projekt propozycji do budżetu 2010 jednostek oświatowych na terenie Gminy Białe Błota. Plan budżetowy jednostek oświatowych na rok 2010 jest nieznacznie wyższy od ubiegłorocznego. Znaczna część pieniędzy zaplanowana została na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w związku z tym Komisja dyskutowała na temat zabezpieczenia środków przekazywanych dla przedszkoli. Zakupy inwestycyjne na 2010 rok obejmie wymianę okien w przedszkolu „Zielonka” , zakup ogrodzenia, stworzenie placu zabaw, doposażenie sal komputerowych, głównie szkół podstawowych w Łochowicach oraz Białych Błotach, ponadto stworzenie sali fizyki oraz wyposażenie kuchni oraz sukcesywne odnawiania sal w szkołach. Plan budżetowy jednostek oświatowych na 2010 rok nie zakłada wielkich wzrostów i zmian, wzrasta on jedynie o 10% w stosunku do roku ubiegłego. Kierownik Marian Wiśniewski nakreślił Komisji problem przepełnienia szkoły podstawowej w Białych Błotach, limit przekroczony jest o 300 dzieci. Komisja dyskutowała na temat pieniędzy przeznaczanych na sport w ramach propozycji do budżetu jednostek oświatowych na terenie Gminy Białe Błota. Mowa była o wydatkach na płace, eksploatacji sprzętów, energii na boiskach, oraz wydatków pozostałych tj. wywóz nieczystości, ochrona. Komisja wyraziła swoje niezadowolenie wobec działania Wójta oraz nie udostępnienia materiałów dotyczących propozycji do budżetu jednostek oświatowych na terenie Gminy Białe Błota.
 
Ad.2 Wolne wnioski Brak           
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (7 października 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 09:41:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1468