Protokół z 23.09.2009r.

Protokół  
Z posiedzenia  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 września 2009 roku od godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zgodnie z listą obecności, Skarbnik Pani Lucyna Krasulak oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Pan Mariusz Stężewski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede.
 
Porządek Posiedzenia Komisji:
1)       Rozmowa ze Skarbnikiem Lucyną Krasulak nt. zmian w budżecie Gminy Białe Błota na rok 2010.
2)       Rozmowa z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Panem Mariuszem Stężewskim.
 
Ad. 1 Rozmowa ze Skarbnikiem Lucyną Krasulak nt. zmian w budżecie Gminy Białe Błota na rok 2010.
 
Skarbnik Lucyna Krasulak zapoznała Komisję ze zmianami w budżecie Gminy Białe Błota na rok 2010. Główne zmiany dotyczą rozbudowy infrastruktury drogowej. Komisja dyskutowała nt. projektów budowy ulic w Gminie Białe Błota oraz modernizacji świetlicy w Cielu z przeznaczeniem na lokale socjalne. Komisja poprosiła o przygotowanie bilansu dotyczącego kwot przekazywanych za dzieci z Gminy Białe Błota uczęszczających do przedszkoli w Bydgoszczy.
 
Ad. 2 Rozmowa z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Panem Mariuszem Stężewskim.
 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski wyjaśnił Komisji kwestię związaną z projektowaniem nowych ulic, miejsc postojowych. Sprawa dotyczyła ul. Baryckiej i Bezpiecznej w Białych Błotach.
Kierownik Marek Stężewski poinformował Komisję, że głównie potrzebne są środki finansowe na drogi. Komisja podjęła dyskusję na temat planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 września 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 09:43:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1458