Protokół z 16.09.2009r.

Protokół  
Z posiedzenia  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 września 2009 roku od godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zgodnie z listą obecności oraz  dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie pani Grażyna Nita, dyrektor Ośrodka Kultury w Białych Błotach pan Marek Czarnowski, kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego.
 
Porządek Posiedzenia Komisji:
1)       Rozmowa z dyrektorem Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie panią Grażyną Nita
2)       Rozmowa z dyrektorem Ośrodka Kultury w Białych Błotach panem Markiem Czarnowskim
3)       Rozmowa z kierownikiem Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego panem Marianem Wiśniewskim
 
Ad. 1 Rozmowa z dyrektorem Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie panią Grażyną Nita
 
Dyrektor Grażyna Nita przedstawiła Komisji propozycje zajęć dla młodzieży organizowanych w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łochowie. Został poruszony problem złych warunków lokalowych w WOKu.
 
Ad. 2 Rozmowa z dyrektorem Ośrodka Kultury w Białych Błotach panem Markiem Czarnowskim
 
Dyrektor Marek Czarnowski zapoznał Komisję ze swoimi planami zajęć z naciskiem na warsztaty muzyczne i dziennikarskie. Padła propozycja organizacji imprez zwłaszcza w weekendy. Radna Gabriela Żernicka poprosiła o przygotowanie wstępnego planu merytorycznego dotyczącego propozycji budżetu na 2010 rok.
 
Ad. 3 Rozmowa z kierownikiem Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego panem Marianem Wiśniewskim
 
Kierownik Marian Wiśniewski zapoznał Komisję z aktualnymi zmianami i potrzebami w instytucjach oświatowych i przedszkolnych Gminy Białe Błota. Komisja podjęła dyskusję nt. aktualnej liczby dzieci w placówkach oświatowych Gminy Białe Błota.
 
                               
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 września 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 09:45:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1449