Protokół z 25.05.2009

 
Protokół  
Z posiedzenia wspólnego  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota oraz Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 maja 2009 roku od godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska zgodnie z listą obecności
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)       W sprawie wniosku o utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie Krajeńskim
2)       W sprawie wniosku o utworzenie parkingu dla potrzeb parafii rzymsko- katolickiej w Łochowie
3)       Rozmowa z Zastępcą Wójta Krzysztofem Jankowskim
4)       W sprawie skarg prokuratury okręgowej Bydgoszcz- Południe
5)       W sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2009 r.
 
Ad. 1  W sprawie wniosku o utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie Krajeńskim.
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz Walczyński przedstawił Komisji wniosek z prośbą o utworzenie OSP w Kruszynie Krajeńskim. Komisja przychyliła się do inicjatywy.
 
Ad.2 W sprawie wniosku do Komisji Gospodarczej  utworzenie parkingu dla potrzeb parafii rzymsko- katolickiej w Łochowie.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał Komisji wniosek z dnia 30 marca 2009 r. wystosowany przez parafię rzymsko- katolicką pod wezwaniem św. Kazimierza w Łochowie o przejęcie od parafii ewangelickiej działki w miejscowości Łochowo przez Gminę Białe Błota z przeznaczeniem jej na parking dla potrzeb parafii rzymsko- katolickiej. Komisja uznała zasadność wniosku.
 
Ad.3 Rozmowa z Zastępcą Wójta Krzysztofem Jankowskim.  
Komisja rozmawiała z Zastępcą Wójta Krzysztofem Jankowskim na temat budowy poszczególnych ulic w gminie.  Wójt przedstawił Komisji na jakim etapie budowy pozostają poszczególne ulice oraz kwestię przygotowań dokumentacji technicznej ujęcia wody w Cielu.
 
 
 
 
Ad.4 W sprawie skarg prokuratury okręgowej Bydgoszcz- Południe.
 
Sekretarz Anna Rywak  powiedziała Komisji, że prokuratora okręgowa Bydgoszcz- Południe skontrolowała uchwały Rady Gminy Białe Błota i złożyła wniosek o uchylenie dwóch uchwał. Pierwsza skarga dotyczyła opublikowania statutu jednostek w dzienniku urzędowym. Prokurator zarzucił łamanie prawa dlatego, że statuty jednostek nie powinny być publikowane. Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła Komisji iż w ustawie o samorządzie gminy jest zapis o możliwości publikowania statutów jednostek. Druga skarga dotyczyła podjętej przez Radę Gminy uchwały o ponadwymiarowej opłacie w przedszkolu.
 
Ad. 5 W sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2009 r.
 
Skarbnik Lucyna Krasulak zapoznała Komisję ze zmianami w budżecie na rok 2009. Komisja podjęła dyskusję nad zaistniałymi zmianami
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 maja 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 10:04:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1424