Protokół z 11.05.2009r.

Protokół  
Z posiedzenia  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 maja 2009 roku od godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zgodnie z listą obecności, dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie Pan Józef Damski oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach Pani Beata Przyborska.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede.
 
Porządek Posiedzenia Komisji:
1)       Rozmowa z Dyrektorem Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie Panem Józefem Damskim
2)       Rozmowa z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach Panią Beatą Przyborską
3)       Wolne wnioski
 
Ad.1 Rozmowa z Dyrektorem Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie Panem Józefem Damskim
 
Dyrektor Józef Damski przedstawił Komisji bilans finansowy Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie na rok 2009. Poruszona została również kwestia tego jakie zadania merytoryczne zostały zrealizowane w roku 2008. Dyrektor Józef Damski odpowiedział na pytania Komisji w sprawie tego ile osób korzysta z zajęć Wiejskiego Ośrodka Kultury w stosunku do roku 2008, ile osób  jest zatrudnionych na cały etat oraz na jakie zajęcia, sekcje jest obecnie największe zapotrzebowanie. Dyrektor Józef Damski złożył swoją rezygnację z pełnienia stanowiska dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury.
 
Ad.2 Rozmowa z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach Panią Beatą Przyborską
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach Beata Przyborska przedstawiła Komisji sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2008, jak również podstawowe kierunki działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku. Komisja nie miała zastrzeżeń.
 
Ad.3 Wolne wnioski
 
-          Radny Andrzej Kieroński podjął temat Gminnej Strategii Sportu i wyraził swoje niezadowolenie z pracy koordynatora ds. Sportu i Rekreacji pana Ludwika Guzowskiego.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (11 maja 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 10:06:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1311