Protokół z 20.04.2009r.

 
 
Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 kwietnia 2009 roku w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załącznika listy obecności oraz Pani Marlena Witkowska – Rypina.
 
Porządek posiedzenia Komisji:

Sprawozdanie finansowe BOK-u za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
Wolne wnioski.  
A.d.1. Sprawozdanie finansowe BOK-u za 2008r.
 
Pani Dyrektor przełożyła sprawozdanie do Urzędu Skarbowego i Rady Gminy, wypunktowany został bilans służby księgowej Urzędu Gminy w Białych Błotach, który otrzymali państwo w sprawozdaniu. Zgodnie z ustawa o działalności kulturalnej, jej plan finansowy musi posiadać odzwierciedlenie w bilansie Gminy. Jednocześnie w związku z tym, ze w instytucji prowadzącej działalność kulturalną mogą pojawiać się znaczne różnice finansowe pomiędzy założeniami a realizacją ich, na koniec roku sporządza się korektę bilansu uwzględniającą zmienione, a przy tym poniesione wydatki. Wykonanie planu finansowego na rok 2008, czyli dotacja z budżetu gminy włącznie ze wszystkimi środkami sołeckimi była kwotą 380044 zł, wykonany został, można powiedzieć, że cały plan bo 99%. Ze środków poza budżetowych otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup książek z Biblioteki Narodowej, następnie pozyskaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego. Zawsze na początku roku obrachunkowego Urząd Marszałkowski jak i zarówno Starostwo Powiatowe organizują konkurs ofert zadań publicznych. Trzy oferty, z których udało się uzyskać dotację w kwocie 4000zł z Urzędu i ze Starostwa 2500zł na konkurs plastyczny. Mieliśmy również dofinansowanie w kwocie 6682 zł Powiatowego Urzędu Pracy i pomogło to w przygotowaniu programu CEPELIADA i zorganizowaniu czterdziestu imprez w Białobłockim Ośrodku Kultury.
Działalność wystawiennicza, działalność edukacyjna, działalność imprezy rozrywkowe i kulturalne są przekrojowo opisane w bilansie.  
 
A.d.2. Wolne wnioski.
 
Brak
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 kwietnia 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 10:09:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1515