Protokół z 23.03.2009r.

 
Protokół
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 marca 2009 roku od godz. 14:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załącznika listy obecności oraz Kierownik Posterunku Policji w Białych Błotach pan Andrzej Luboński.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Rozmowa z nowym Kierownikiem Posterunku Policji w Białych Błotach.
2.        Omówienie materiałów na sesję.
3.        Wolne wnioski.
 
A.d.1. Rozmowa z nowym Kierownikiem Posterunku Policji w Białych Błotach.
 
Pan Kierownik powiedział, że nastąpiły zmiany w liczbie patroli. Zmiany te są takiego rodzaju, że dbamy o to aby co najmniej dwa patrole jeździły w godzinach popołudniowo-nocnych. W ostatnim czasie codziennie są takie patrole w godzinach 14.00-22.00 i 22.00-4.00 rano. Te godziny nie są „sztywne”, z tym że możemy je zmieniać. Zrobiliśmy ananlizę poprzez posterunku Błonie i tutaj na terenie Białych Błot największa liczba zdarzeń jest właśnie w godzinach popołudniowych i nocnych. Policjanci są zobligowani, żeby jeździć na teren szkoły, choć ten teren jest dość rozległy, dlatego staramy się aby policjanci byli tam widoczni. Zawsze szczególną uwagę zwracają na ulicę Centralną i plac zabaw, ponieważ pojawiły się sygnały, że tam coś się dzieje. Będziemy interweniować na wszystkie zgłoszenia, a nawet jeżeli nic tam się nie będzie działo to i tak patrol będzie przeyjeżdżał na teren szkoły.
Rozpoczęła się dyskusja na temat bezpieczeństwa w Gminie.
 
A.d.2. Omówienie materiałów na sesję.
 
-         w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
 
Pan Andrzej Wiekierak przedstawił Komisji, że wcześniej była sytuacja, że działka prywatna wchodziła na teren pasa drogowego. Został podjęte negocjacje z właścicielami o wykup pasa drogowego. Nie doszło do porozumienia w zakresie tego narożnika oznaczonego nomerem 453/26. Dopiero po czterokrotnym spotakaniu z panią Wójt strony doszły do porozumienia o wykupieniu 7 metrowego pasa.
 
-         w sprawie rozpatrzenia skargi spółki jawnej Lidmann i Megger.
 
Na Komisji wyszło, że Urząd Gminy przyznaje się do przekroczenia pewnej procedury o terminowości. Zostały po prostu przekroczone terminy.
 
-         w sprawie rozpatrzenia skargi Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Marian Seydak.
 
Przyszło orzeczenie ostateczne, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych połuje się na specustawę, w której wszystkie ustalenia wcześniejsze pozostają bez zmian. Ze strony Urzędu Gminy pani Wójt dopilnowała wszystkiego aby tą skargę wyjaśnić. Pan Seydak zapomniał jednak o tym, że powinien przede wszystkim rozmawiać z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych.
A.d.3. Wolne wnioski.
 
Brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 marca 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 10:22:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1358