Protokół z 09.02.2009r.

 
Protokół
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota w dniu 09 lutego 2009 roku od godz. 14:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załącznika listy obecności oraz Zastępca Wójt Krzysztof Jankowski i pan Ludwik Guzowski.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Zapoznanie się z propozycjami przekształcenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w NZOZ.
2.        Budowa przedszkola w Łochowie oraz rozpoczęcia budowy ulic w Białych Błotach.
3.        Rozmowa oraz omówienie planów na przyszłość z nowo wybranym kandydatem do spraw sportu panem Ludwikiem Guzowskim.
4.       Wolne wnioski.
 
 
A.d.1. Zapoznanie się z propozycjami przekształcenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w NZOZ
 
Na komisję pomimo ujęcia zaproszenia w kwartalnym planie pracy nie stawił się nikt z Urzędu Gminy.
 
A.d.2. Budowa przedszkola w Łochowie oraz rozpoczęcie budowy ulic w Białych Błotach.
 
Zastępca Wójt na temat budowy ulic w Białych Błotach powiedział, że jest podpisana umowa i są ustalone terminy tylko wykonawca nie wchodzi, ponieważ twierdzi, że nie ma warunków pogodowych na rozpoczęcie jakichś prac. Mamy sporządzone harmonogramy przetargów, które wynikają z planów na 2009 rok, praktycznie jesteśmy po przetargach na większość zadań oraz jesteśmy na etapie spisywania umów. Terminy są takie, że roboty budowlane i projekty mają się zakończyć najpóźniej do końca września.
Radna Maria Wolsztyńska zadała pytanie: „ Interesuje mnie odcinek ulicy Centralnej od strony ulicy Czerskiej czy będzie tam kończona ta droga”. Vice Wójt powiedział, że będzie skończona ta droga tylko brakuje ostatniej warstwy asfaltu i będą tam zrobione progi zwalniające.
Radna Gabriela Żernicka zapytała „ Czy nie można było od razu zalać ronda na ulicy Centralnej, żeby autobusy, które tam jeżdżą nie musiały wyjeżdżać na te wąskie ulice.”  Vice Wójt odpowiedział, że jest to taka konstrukcja, która zezwala nawet na dwa autobusy aby mogły one swobodnie przejechać.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała na temat Przedszkola w Łochowie: „ Czy te pieniądze na tą inwestycję zostaną spożytkowane, ponieważ do tej pory nie zapoznaliśmy się z inwestorem ani z żadnymi planami. Czy to jest jeszcze wiarygodna sprawa.” Vice Wójt odpowiedział, że nie ma jeszcze takiego wykonawcy, który wygra przetarg. Zgłosił się na razie jeden prywatny wykonawca, który chce wykonać ten projekt ale chcielibyśmy aby było ich więcej.
Radni zgodnie stwierdzili, że należy zrobić odrębną Komisję w marcu na temat Przedszkola w Łochowie.
 
A.d.3. Rozmowa oraz omówienie planów na przyszłość z nowo wybranym kandydatem do spraw sportu panem Ludwikiem Guzowskim.
 
Na razie jesteśmy na etapie zapoznawania się z uchwałami. Musimy robić sprawozdania na temat wydatków i kontaktować się właśnie z Komisją w jaki sposób spożytkować pieniądze. Mamy dotacje na szkolenia na instruktorów dla pracowników trenujących dzieci. Dotacje te nie są duże ale trzeba też poszukać sponsorów. W przyszłości chcielibyśmy utworzyć więcej kół sportowych, aby młodzież mogła się szkolić w zakresie swoich zainteresowań. Najlepsi sportowcy będą na pewno przez nas wspierani. Na pewno będziemy organizować różnego rodzaju imprezy sportowe.
A.d.4. Wolne wnioski.
 
1. Zwołać Komisję w marcu na temat Przedszkola w Łochowie.
2. Przygotowanie strategii rozwoju sportu z uwzględnieniem bazy sportowej i stworzeniem kalendarza imprez sportowych w naszej gminie.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (9 lutego 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 10:29:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1377