Protokół z 04.12.2008r.

 
 
Protokół
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 4 grudnia 2008 roku od godz. 14:00 do godz. 16:00, w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.
 
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska zgodnie z listą obecności.
 
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
 

Wnioski do budżetu na 2009;
Protest mieszkańców sołectwa Przyłęki.  
Ad. 2 Protest mieszkańców sołectwa Przyłęki.
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz Walczyński odczytał protest mieszkańców sołectwa Przyłęki w sprawie budowy masztu telefonii komórkowej.  Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przekazanie protestu do wydziału ochrony środowiska w Urzędzie gminy Białe Błota. Członkowie komisji przegłosowali w/w wniosek.
 
 
Ad. 1 Wnioski do budżetu na 2009;
Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję na temat budżetu gminy na 2009r. Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska która wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie pieniędzy w budżecie gminy na 2009r na organizację czwartków lekkoatletycznych i zakup sprzętu sportowego. Radny Bartosz Lau poddał pod dyskusję wniosek budowy basenu w gminie Białe Błota. Radny Bartosz Lau wystąpił z wnioskiem o zapisanie w projekcie budżetu na 2009r, kwoty na opracowanie koncepcji budowy budynku Urzędu Gminy i basenu. Członkowie komisji przegłosowali w/w wniosek. Radny Andrzej Kieroński zwrócił uwagę na kwotę budżetu BOK i WOK, kwota budżetu jest nieproporcjonalna do zakresu i działalności ośrodków.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (4 grudnia 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 13:21:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1466