Protokół z 24.11.2008r.

 
 
Protokół
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 24 listopada 2008 roku od godz. 13:00 do godz. 16:00, w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska zgodnie z listą obecności.
 
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
 
Ad.1  Materiały na sesje:   Strategia Gminy Białe Błota w zakresie kultury fizycznej.  
Koordynator ds. sportu Patrycjusz Migawa przedstawił członkom komisji Strategie Gminy Białe Błota w zakresie kultury fizycznej. Radna Maria Wolsztyńska przekazała uwagi Komisji Oświaty co do przedstawionej Strategii Gminy Białe Błota w zakresie kultury fizycznej koordynatorowi ds. sportu.  
 
-          w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2009r;
 
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania. Radny Bartosz Lau przedstawił zmiany do w/w projektu uchwały przygotowany przez Komisją Finansów i Budżetu.
 
-          w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Białe Błota;
 
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania. Radni nie mieli pytań.
 
-          w sprawie zmian w budżecie na 2008r;
 
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak pomówiła przestawione w projekcie uchwały zmiany w budżecie na 2008r. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski omówił zmiany dotyczące inwestycji na terenie gminy.
 
-          w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
 
 
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania. Skarbnik gminy dopowiedziała, że kredyt jest zaciągany na pokrycie deficytu - pożyczka z wojewódzkiego funduszu i kredyt z banku krajowego.
 
-          w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Białe Błota;
 
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania. Członkowie Komisji podjęli dyskusję nad w/w projektem uchwały. 
 
-          w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota;
 
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania. Przewodniczący Komisji stwierdził, że ścieki będą droższe niż w Bydgoszczy. Radny Bartosz Lau dodał, ze celem przyłączenia infrastruktury kanalizacyjnej do Bydgoszczy było obniżenie kosztów opłat za ścieki a w chwili obecnej są droższe. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski odpowiedział, że nie można w ten sposób porównywać cen bo nie wiadomo jakie były by koszty gdybyśmy robili to we własnym zakresie. Prezes ZWiUK powiedział, że koszty ścieków spadną gdy wyłapie się wszystkich którzy korzystają z wody i ścieków a za nie płacą. Prezes ZWiUK powiedział, ze umowę na odprowadzanie ścieków do Bydgoszczy mamy podpisaną na okres 23 lat.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (24 listopada 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 13:22:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1225