Protokół z 02.10.2008r.

 
 
Protokół
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 października 2008 roku od godz. 12:00 do godz. 15:00, w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zgodnie z listą obecności.
 
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
Porządek posiedzenia komisji:.
1.     Strategia Gminy Białe Błota w zakresie kultury fizycznej.
 
Ad. 1. Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała ażeby w strategii poddać stan faktyczny sportu w naszej gminie. Zweryfikować jakie zespoły są w poszczególnych klubach i ilu zawodników jest tam zrzeszonych. Radny Andrzej Kieroński dodał, że stan faktyczny powinien być zweryfikowany absolutnie we wszystkich klubach znajdujących się w naszej gminie. Radna Maria Wolsztyńska zawnioskowała aby ujęto dokładne wyposażenie klubów, uaktualnić cele przyszłych inwestycji klubów, określić ilość klas sportowych w poszczególnych szkołach, odnośnie zagospodarowanie obiektów sportowych organizacja imprez powinna zajmować się gmina. Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała również żeby strategia zawierała system współpracy urząd-szkoły - kluby. Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że strategia sportu powinna być zgodna ze strategią rozwoju gminy. Członkowie komisji przekazali swoje uwagi odnośnie Strategii Gminy Białe Błota w zakresie kultury fizycznej koordynatorowi ds. sportu Panu Patrycjuszowi Migawie.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (2 października 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 13:28:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1464