Protokół z 25.06.2008r.

                                                
Protokół Z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
25 czerwca 2008 roku od godz. 14:00 do godz. 16 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Kierownik GOPS  Beata Przyborska  oraz koordynator sportu Patrycjusz Migawa.
 
Porządek posiedzenia komisji:

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2007r.
Materiały na sesję.
Strategia Rozwoju Sportu Gminnego.  
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Radny Patryk Thiede, który powitał zebranych.
  Ad.1 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2007r.
 
Kierownik GOPS przedstawiła sprawozdanie i udzieliła odpowiedzi na pytania radnych.  Na pytanie Radnego Andrzeja Kierońskiego, czy do ZAZu dojeżdżają osoby z zewnątrz wyjaśniła, że są osoby z Bydgoszczy, Rynarzewa i Lnian. Dodała, gdyż ZAZ ma zasięg powiatowy Pani Kierownik powiedziała, że obecnie jest 25 uczestników, a w najbliższym czasie jest planowane ich zwiększenie. Padła propozycja ze strony radnych o zorganizowanie jakiś zawodów dla osób niepełnosprawnych i stworzenie klasy integracyjnej. Pani Kierownik dodała, że w tym roku planuje remont i adaptację budynków w Cielu i będzie się zwracać się z prośbą o zwiększenie środków na grupę terapeutyczną. Pani Kierownik poruszyła także zmianę przepisów dot. funduszu alimentacyjnego.
Ad.2 Materiały na sesję.
-projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Komisja podjęła dyskusję na temat boiska w Łochowie. Przewodniczący Komisji powiedział, ze głosowano za boiskiem, bo miało ono być dla dzieci, a teraz się okazuje, że to będzie tylko boisko dla klubu sportowego. Radna Maria Wolsztyńska dodała, że do momentu opracowania strategii radni nie powinni dać żadnych dodatkowych pieniędzy na ten cel, ponadto jest szansa z programu „Blisko boisko” na boisko przy szkole. Wniosek Radnej Marii Wolsztyńskiej poparła Radna Gabriela Żernicka.
Komisja 3 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się  przegłosowała wniosek o wycofanie kwoty 182 000 zł na boisko w Łochowie.
Ad.3 Strategia Rozwoju Sportu Gminnego.
Koordynator sportu poprosił komisję o przeanalizowanie i zaopiniowanie strategii rozwoju sportu. Dodał, że społeczna rada sportu naniosła już swoje uwagi. Następnie komisja poruszyła kwestię podziału w konkursie środków na kluby sportowe.
Wnioski
-          Komisja przegłosowała wniosek o udostępnienie komisji wszystkich materiałów dot. konkursu w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu kwalifikowanego;
-          Komisja przegłosowała wniosek o zakup sprzętu lekkoatletycznego umożliwiającego uprawnianie lekkoatletyki na stadionie w Białych Błotach.
Ad.2 Materiały na sesję.
 
Komisja pokrótce zapoznała się z pozostałymi uchwałami na sesję i w szczególności omówiła jeszcze raz sprawę boiska w Łochowie.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 czerwca 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 13:37:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1242