Protokół z 11.01.2010r.

Protokół Z posiedzenia Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 stycznia 2010 roku od godz. 12:00 do godz. 13 :30, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  


W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz Kierownik GOPS pani Beata Przyborska, Kierownik BOK pan Marek Czarnowski, Kierownik WOK pani Grażyna Nita i przedstawiciel GZEAS pan Patrycjusz Migawa.
 
Na posiedzeniu nieobecna była Radna Maria Wolsztyńska.
 
Porządek posiedzenia komisji:

1.Propozycja ferii zimowych dla dzieci na terenie Gminy Białe Błota;
2.Wolne wnioski.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.


Ad.1. Propozycja ferii zimowych dla dzieci na terenie Gminy Białe Błota.


Gminny Ośrodek pomocy Społecznej:


Kierownik GOPS przedstawiła program ferii zimowych na 2010r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pani B. Przyborska powiedziała, że w tym roku planowane są ferie w trzech jednostkach podlegających GOPS tj. w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia”, w Świetlicy Wiejskiej w Cielu i Świetlicy Wiejskiej w Kruszynie Krajeńskim. Zajęcia będą odbywać się w dwóch turnusach tj. od 18.01.2010r.- 22.01.2010r. oraz od 25.01.2010r.- 29.01.2010r. Z wypoczynku zimowego skorzystają 52 osoby. Ferie zimowe będą organizowane we współpracy z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Łochowie. Przewidywane jest II śniadanie dla dzieci oraz wspólne wyjazdy. Tematem przewodnim turnusów jest savoir vivre tj. zapoznanie uczestników z obyczajami, regułami i zwrotami grzecznościowymi. Zajęcia będą się odbywać w godzinach od 10-14. Na koniec pani Kierownik przedstawiła kosztorys rzeczowo-finansowy w/w półkolonii.
 
Wiejski Ośrodek Kultury w Łochowie

Dyrektor WOK przedstawiła program ferii zimowych na 2010r. w Wiejski Ośrodku Kultury w Łochowie. Plan zajęć obejmuje m.in. tenis stołowy, gry i zabawy ogólnodostępne, zajęcia plastyczne koncerty, zajęcia taneczne,  korzystanie z lodowiska, Dzień Babci i Dzień Dziadka. Plan zajęć przewiduje we wtorki i środy spędzanie czasu wspólnie z dziećmi z innych miejscowości.
Radna Gabriela Żernicka zaproponowała, żeby zorganizować dzieciom wyjazd do pracowni plastycznej w Bydgoszczy, a Radna Lidia Grzywacz zwróciła uwagę, że jest zbyt mało zajęć ruchowych.
 
Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny

Pan Patrycjusz Migawa przedstawił propozycję ferii zimowych w szkołach w Gminie Białe błota tj. w Przyłękach, w Szkole Podstawowej w Białych Błotach, w Gimnazjum w białych Błotach i w Zespole Szkół w Łochowie. Zajęcia w szkołach są płatne, ale koszt obejmuje tylko wyżywienie i bilety wstępu. Plan zajęć wyjazdowych obejmuje m.in. wyjazd do Family Parku w Bydgoszczy, do Torunia, do parku Jurajskiego w Solcu Kujawskim, Multikino. I tydzień ferii obejmuje zajęcia na miejscu, a II tydzień sa to zajęcia wyjazdowe. Dzieci w SP. i w Gimnazjum w Białych Błotach mają zapewnione obiady, dzieci w Łochowie śniadania i obiady, a dzieci w Przyłękach tylko śniadania, ze względu na brak kuchni.
 
Białobłodzki Ośrodek Kultury w Białych Błotach
 
Dyrektor BOK przedstawił program ferii zimowych na 2010r. w Białobłodzkim Ośrodku Kultury. Ferie w ośrodku kultury będą się odbywać od godziny 10 do 16. Zajęcia będą zróżnicowane od zajęć garncarskich, teatralnych i cyrkowych  po różne wyjazdy tj m.in. do Multikina, do Family Parku, do Myslęcinka. Półkolonie będą się odbywać w dwóch grupach, po 20 osób każda.
Radna Gabriela Żernicka zapytała pana Dyrektora, na czym będą polegać zajęcia cyrkowe. Pan Czarnecki wyjaśnił, że przyjedzie grupa z Torunia. Następnie spytała, czy jest szansa na dofinansowanie dla dzieci, których rodziców nie stać na pokrycie kosztów półkolonii. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że dla takich dzieci właśnie organizowane są ferie zimowe przez GOPS.
 
Ad.2 Wolne wnioski.
 
Sekretarz Gminy powiedziała, że przed świętami odbyło się spotkanie z klubami sportowymi, gdyż pojawiła się możliwość dofinansowania zajęć letnich. Wniosek o dofinansowani mogła złożyć jedynie organizacja pozarządowa, czyli klub sportowy. Kluby wytypowały ze swojego grona klub sportowy „ Spójnię”. Jednak w związku ze zmiana prezesa w klubie, w/w wniosek miał złożyć klub „Czapla”. Do 7 stycznia 2010r. w/w wniosek miał zostać zawieziony do Torunia do Urzędu Marszałkowskiego Jednak pan Szczepkowski bez podania przyczyny nie podpisał tego wniosku. Gdyby wiadomo było wcześniej, że Pan Szczepkowski nie podpisze wniosku, to można było złożyć o dofinansowanie na inny klub sportowy.
 
Radna Gabriela Żernicka zapytała o strategie sportu gminnego. Sekretarz Gminy odpowiedziała, że od stycznia 2010r. koordynatorem sportu jest pan Łukasz Chmielewski. Dodała, ze na tę chwilę pan Chmielewski musi uzyskać opinie od Rady Sportu.
Radna Gabriela Żernicka zaproponowała, aby zaprosić na posiedzenie komisji panią Karnas w sprawie Orlika w Łochowie.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (11 stycznia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (29 stycznia 2010, 08:31:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1443