Protokół z 25.01.2010r.

                                                                               
Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
25 stycznia 2010 roku od godz. 12:00 do godz. 13 :30, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności.
 
Na posiedzeniu nieobecna była Radna Lidia Grzywacz.
 
Porządek posiedzenia komisji:

1. Strategia Rozwoju Sportu Gminnego.
 


Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 

Ad.1. Strategia Rozwoju Sportu Gminnego.
Komisja otrzymała w formie pisemnej od koordynatora sportu pana Łukasza Chmielewskiego nową strategię rozwoju sportu. Po przeanalizowaniu przedstawionego materiału, komisja stwierdziła, że strategia zawiera nieaktualne dane dotyczące poszczególnych klubów sportowych. W związku z powyższym członkowie komisji zadecydowali o zwołaniu dodatkowego posiedzenia komisji w dniu 1 lutego 2010r. i zaproszeniu na nie przedstawicieli klubów sportowych.
               
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 stycznia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (10 lutego 2010, 13:56:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1463