Protokół z 01.02.2010r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 2010 roku od godz. 12:00 do godz. 15 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz pan Mirosław Krumrich, pan Mirosław Bołzan, pan Marcin Błochowicz, pan Zbigniew Karnas i pan Łukasz Chmielewski. .
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych Gminy Białe Błota.
2.        Wolne wnioski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.


Ad.1. Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący komisji poprosił zaproszonych gości o krótkie przedstawienie swojej działalności w roku 2009.             
 
KS Łochowo           
Pan Mirosław Bołzan Prezes KS Łochowo. Pan Bołzan powiedział, że na sport kwalifikowany zostały zgłoszone w tym roku 2 drużyny trenujące piłkę nożną tj. Orlik 99/2000 z 25 zawodnikami i seniorzy klasy B z 38 zawodnikami zrzeszonymi. Jeżeli chodzi o sport niekwalifikowany to w Łochowie są następujące sekcje: nordic walking – 31 osób, tenis ziemny – 12 osób, piłka nożna juniorów – 15 osób. Zawieszona została w tym roku drużyna koszykówki, ze względu na małe zainteresowanie. Klub planuje powołać w 2010r. sekcję siatkówki oraz założyć grupę chłopców ( rocznik 2002), którzy trenowaliby piłkę nożną , aż do osiągnięcia wieku orlikowskiego tj 9 lat.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała pana Prezesa na co została przeznaczona w zeszłym roku dotacja na sport kwalifikowany. Pan Bołzan wyjaśnił, że największym obciążeniem budżetu klubu są wynagrodzenia dla trenerów tj. 800 zł brutto przez 11 miesięcy dla jednego trenera. Do tego dochodzi wynagrodzenie księgowej i osoby przygotowującej boisko. Po podsumowaniu z 30 000 zł dotacji, 25 000 przeznaczono na wynagrodzenia. W 2009r. klub pozyskał 10 000 zł, z czego 6 800 zł na sport kwalifikowany.
Radna Gabriela Żernicka zapytała, czy rada sołecka przekazała w zeszłym roku jakąś kwotę na rzecz klubu? Prezes powiedział, że sołtys wspomógł finansowo jedynie przy otwarciu boiska. Pan Bołzan dodał, że dużym obciążeniem dla klubu jest również transport zawodników na mecze i wpłaty dla PZPN.
Poruszono także kwestię ubezpieczenia zawodników i problemów z udostępnianiem sali gimnastycznej. W wyniku dyskusji radna Lidia Grzywacz zaproponowała uregulowanie uchwałą sprawy korzystania z sal gimnastycznych przez kluby sportowe z Gminy Białe Błota. Z kolei przedstawiciele klubów zaproponowali, aby była osoba, która będzie pilotowała wynajem tych sali. Pan Zbigniew Karnas dodał, że dyrektorzy powinni mieć świadomość, że sale gimnastyczne są przede wszystkim dla młodzieży z naszej Gminy, a dopiero potem pod wynajem. Pan Mirosław Krumrich dodał, że sala ZAZu w Białych Błotach miała być wybudowana dla mieszkańców, a koszt jej wynajmu wynosi 30 zł za godzinę. Nawet Szkoła Podstawowa w Białych Błotach musiała tyle płacić jak była remontowana ich sala.
Na koniec prezes KS Łochowo powiedział, że „Orlik” w Łochowie nie ma zaplecza socjalnego i drużyny przyjeżdżają na mecze i nie maja gdzie się przebrać.
 
UKS „Czapla”  
Pan Zbigniew Karnas powiedział, że w klubie trenuje 60 zawodników. Na pytanie Przewodniczącego komisji jak wygląda współpraca z klasami o profilu rozszerzonym, pan Karnas powiedział, że klub opłaca tym dzieciom mleko, a współpraca polega na tym, że dzieci startują w tzw. „ czwartkach lekkoatletycznych.” 
Pan Karnas powiedział także, że klub części dzieciom finansuje obiady. Poza tym organizowane są obozy sportowe. W zeszłym roku 15 dzieci było na zimowisku, a 40 zawodników na obozie letnim w górach. Klub rozpoczyna sezon w styczniu. W tym roku, w związku z brakiem środków finansowych stracono możliwość medalu na mistrzostwach Polski w skoku w dal. Bardzo często zawody odbywają się poza terenami Gminy, a to wiąże się z kosztami. W 2009r. klub pozyskał 16 000 zł. Zawodnicy UKS „ Czapla” korzystają z dofinansowania z Ministerstwa na obozy. Ponadto klub zatrudnia 4 trenerów i współpracuje z nauczycielami, którzy też symbolicznie są wynagradzani. W zeszłym roku zawodnicy klubu zdobyli blisko 20 medali w województwie i tytuł mistrza Polski. Nawiązał także do czwartków lekkoatletycznych i imprez sportowych organizowanych w zeszłym roku.
 
GKS „Spójnia”  
Pan Mirosław Krumrich powiedział, że wszystkie informacje dotyczące klubu znajdują się w sprawozdaniach złożonych w Urzędzie Gminy.
 
Ad.2 Wolne wnioski.

 
 Komisja podjęła dyskusję na temat konkursu na sport kwalifikowany. Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że uważa iż klub który miał największe osiągnięcia w roku poprzednim powinien dostać jakieś dodatkowe pieniądze w formie bonusu. Członkowie komisji i zaproszeni goście rozmawiali także na temat środków przekazywanych przez sołectwa na rzecz klubów. Komisja doszła do wniosku, że taka sytuacja powoduje pomniejszanie środków przyznawanych klubowi podczas konkursu. Radna Gabriela Żernicka zapytała przedstawicieli klubów, czy uważają, że powielanie zainteresowań klubów jest dobre i czy nie lepiej by było, aby 1 klub zajmował się jedną dyscypliną. Pan Karnas powiedział, że zawsze kluby między sobą konkurowały, a nikt nie może niczego zabronić klubowi.
Radna Maria Wolsztyńska nawiązała do strategii i powiedziała, że jej zapisy są zbyt ogólne i za dużo poświęca się temu co jest, a nie temu co ma być.
                Z kolei radna Gabriela Żernicka zapytała koordynatora ds. sportu, czy jest jakiś plan rozgrywek sportowych na terenie naszej Gminy. Pan Łukasz Chmielewski powiedział, że w tej sprawie zostało wystosowane pismo do wszystkich klubów sportowych z terenu naszej gminy.
Następnie podjęto dyskusję na temat sołtysiady i środków na ten cel zabezpieczonych w budżecie gminy w 2010r.

Komisja wypracowała na posiedzeniu następujące wnioski:
· wniosek o ograniczenie zapisów w Strategii Rozwoju Sportu do terenów Gminy Białe Błota;
· wniosek o zaktualizowanie danych dotyczących klubów sportowych zawartych w Strategii Rozwoju Sportu tj. ilości zawodników, trenerów, instruktorów, sukcesy sportowe itd.;
·wniosek o zawarcie w Strategii Rozwoju Sporu kalendarza imprez sportowych organizowanych przez kluby sportowe na terenie Gminy Białe Błota;
· wniosek o uregulowanie uchwałą zasad korzystania z sal gimnastycznych wg następującej kolejności: szkoły; szkolne zajęcia pozalekcyjne, kluby sportowe z terenu Gminy i na końcu osoby prywatne, firmy;
·wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na powstanie szatni dla użytkowników boiska „ Orlik 2012” w Łochowie. Środki na ten cel znajdują się w dziale 926, rozdział 92695 – pozostała działalność.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (1 lutego 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (5 marca 2010, 10:12:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1348