Protokół z 08.02.2010r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lutego 2010 roku od godz. 12:00 do godz. 13 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Sprawozdanie z realizacji programów zdrowotnych.
2.        Wolne wnioski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych. 

Ad.2. Wolne wnioski.
 
Radna Maria Wolsztyńska w związku z obecnością na posiedzeniu komisji pani Kierownik Magdaleny Wajchert poruszyła kwestię anten i powiedziała, że walczyła aby w gminnym programie środowiska był zapis dotyczący kontroli natężenia promieniowania z anten. Pani Wajchert wyjaśniła, że programy te musza być zgodne z programami wojewódzkimi. Dodała także, że w/w badania dot. natężenia promieniowania wykonuje inwestor. Ponadto nie wszystkie anteny wymagają wydania decyzji środowiskowej.
 
Ad.1. Sprawozdanie z realizacji programów zdrowotnych.

 
Kierownik Magdalena Wajchert przedstawiła sprawozdanie dot. realizacji programów zdrowotnych.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Przewodniczący komisji zapytał, co się dzieje z pieniędzmi, które nie zostaną wykorzystane na realizację danego programu. Pani Wajchert wyjaśniła, że te środki wracają do budżetu gminy.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że na początku kadencji walczyła o zlikwidowanie w sklepikach szkolnych produktów powodujących nadwagę. Te produkty nadal znajdują się w szkołach. Dodała, że obecnie jest propagowany ogólnopolski program jedzenia warzyw i owoców w szkołach. Zwróciła się do członków komisji o ponowienie wniosku do dyrektorów o usuniecie ze sklepików szkolnych w Gminie Białe Błota produktów powodujących nadwagę i zastąpienie ich zdrową żywnością tj. warzywami i owocami. Wniosek został przyjęty przez komisję.
W związku z programem zdrowotnym dot. zwiększenia aktywności fizycznej  i obniżenie skali występowania wad postawy wśród dzieci i młodzieży radna poruszyła kwestię właściwego przeszkolenia osób prowadzących z dziećmi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że największą pomoc w korygowaniu postawy przynosi basen i zaproponowała, aby dzieci w ramach środków przeznaczonych na ten program jeździły na basen.
               
Ad.2. Wolne wnioski.


Radna Gabriela Żernicka zapytała panią Wajchert o kontrolę posesji odnośnie posiadania pojemników na śmieci. Pani Kierownik odpowiedziała, że kontrole polegają na wychwytywaniu w bazie danych osób, które nie mają umowy na wywożenie nieczystości. Do takiej osoby jest wysyłane pismo ze wskazaniem terminu do którego ma dostarczyć kserokopie umowy. Jeżeli nie ma odpowiedzi na takie wezwanie, to ponawia się pismo, ze wskazaniem sankcji karnych w razie niedopełnienia obowiązku. W przypadku braku odzewu, sprawa jest kierowana do Policji.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 lutego 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (5 marca 2010, 10:16:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1262