Protokół z 12.04.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
12 kwietnia 2010 roku od godz. 12:00 do godz. 14 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Dyrektor BOK Marek Czarnowski i Sekretarz Gminy Anna Rywak.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Działalność merytoryczna BOK na rok 2010 – po weryfikacji przyznanych środków;
2.        Wolne wnioski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad.1 Działalność merytoryczna BOK na rok 2010 – po weryfikacji przyznanych środków.

Dyrektor BOK na prośbę komisji przedstawił działalność merytoryczną BOK na rok 2010 po weryfikacji przyznanych środków i przedstawił imprezy, które zostaną zorganizowane przez ośrodek kultury w 2010 roku. Wymienił m.in. organizację turnieju Brzechwy, przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem kultury, imprezy związanej z Rokiem Chopinowskim, imprezy tanecznej, festiwalu Miry Kubasińskiej połączonego z powitaniem lata, dożynki 2010, pólkolonie dla dzieci, warsztaty dziennikarskie, filmowe, teatralne, ceramiczne i plastyczne. Na pytania komisji dot. zaproszeń,  poinformował, że każda impreza jest oddzielnie reklamowano i nie na każdą jest wysyłane  imienne zaproszenie.
Radna Gabriela Żernicka poprosiła Dyrektora, aby terminy imprez organizowanych przez BOK i Gminę nie nakładały się na siebie.
Z kolei Radna Maria Wolsztyńska poprosiła o udzielenie informacji ile osób korzysta z oferty BOK. Pan Dyrektor powiedział, że jak objął stanowisko Dyrektora BOK tych osób było około 300. Na dzień dzisiejszy tych osób jest więcej, gdyż BOK rozszerzył swoja działalność o Uniwersytet III Wieku.
 
Ad. 2 Wolne wnioski.
 
Komisja podjęła dyskusję nt. wydawania Głosu Białych Błot. Następnie Radna Gabriela Żernicka poruszyła kwestię wizyty w Gminie delegacji z Niemiec i nienależytego stroju jednej z osób z  delegacji, która niosła sztandar podczas mszy żałobnej w dniu 11 kwietnia 2010 r. Następnie Przewodniczący Komisji  zwrócił się do  Sekretarz Gminy, z pytaniem, czy jest możliwość uhonorowania Kierownika GOPS za swoja działalność. Pani Anna Rywak obiecała na przyszłą komisję przygotować informacje dot. procedury związanej z uhonorowaniem Kierownika GOPS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (12 kwietnia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (24 maja 2010, 10:41:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1234