Protokół z 17.05.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
17 maja 2010 roku od godz. 12:00 do godz. 14 :30, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz koordynator sportu Łukasz Chmielewski.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.  Plan merytoryczny działalności klubów sportowych za rok 2010 r., po weryfikacji przyznanych środków;
2.   Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad.1. Plan merytoryczny działalności klubów sportowych za rok 2010 r., po weryfikacji przyznanych środków.
 
Komisja zapoznała się ze zweryfikowanymi harmonogramami wydatków przedstawionych przez kluby sportowe.
 
Ad. 2 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 
Komisja pracowała nad projektem uchwały w sprawie lokalnego programu edukacji dla dzieci i młodzieży uzdolnionej.
Komisja zapoznała się z wnioskiem radnej Gabrieli Żernickiej o przyznanie nagrody kierownik GOPS, który zaopiniowała pozytywnie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (17 maja 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (9 czerwca 2010, 10:40:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1399