Protokół z 21.06.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
21 czerwca 2010 roku od godz. 11:00 do godz. 14:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz  przedstawiciele Przychodni Białych Błot, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert, Inspektor Jacek Rakoczy, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Andrzej Wiekierak, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Spotkanie z przedstawicielami Przychodni w Białych Błotach.
2.        Materiały na sesję.
 
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad.1 Spotkanie z przedstawicielami Przychodni w Białych Błotach.
Na posiedzenie Komisji przybyły pracownice Gminnej Przychodni w Białych Błotach, które zawiązały spółkę pracowniczą. Poprosiły o umożliwienie przedstawienia swojej oferty dot. prowadzenia Przychodni. Przewodniczący Komisji oddał głos gościom. Panie poinformowały, że spółka została zawiązana w oparciu o dotychczasowych pracowników i proponuje rozszerzenie usług  przychodni o następujące zagadnienia:
·          opieka stacjonarna, nocna i świąteczna;
·          opieka wyjazdowa, nocna i świąteczna;
·          organizowanie na terenie Gminy bezpłatnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy;
·          utworzenie poradni medycyny pracy;
·          wykonywanie szczepień na terenie zakładów pracy;
·          zatrudnienie lekarzy z dodatkowymi specjalizacjami;
·          punkt konsultacyjny dla chorych z cukrzycą;
·          dostęp do specjalistów;
·          szersza współpraca z GOPSem;
·          wdrożenie systemu opieki pielęgniarskiej ( przed wizytą u lekarza)
·          utworzenie laboratorium;
·          rozszerzenie usług stomatologicznych;
·          poradnia laktacyjna i szkoła rodzenia.
Ponadto planuje się:
·          przebudowę i adaptacja hydroforni na gabinety lekarskie i archiwum;
·          adaptacja pomieszczeń piwnicznych na laboratorium;
·          ewentualnie adaptacja kotłowni na gabinety rehabilitacyjne;
·          zakup specjalistycznego sprzętu.
Spółka planuje część środków na rozwój przychodni pozyskać z UE.
                Komisja podjęła dyskusje na temat oferty przedstawionej przez pracowników Przychodni. Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że Regulamin Konkursowy daje możliwość Wójtowi Gminy nie podpisanie umowy z wybranym przez komisję podmiotem.  Na prośbę radnych na komisje przybył Zastępca Wójta, który poinformował, że teren i budynek Przychodni jest własnością Gminy. Przewodniczący Komisji zapytał Zastępca Wójta, co się stanie w przypadku nie podjęcia przez radnych na sesji proponowanych projektów uchwał dot. prywatyzacji przychodni. Zastępcą Wójta wyjaśnił, że wówczas będzie trzeba na nowo wybrać podmiot.


Ad. 2 Materiały na sesję.


- w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Wajchert. Poinformowała członków komisji, iż ten projekt uchwały zapoczątkowuje likwidację Przychodni. Jednak dopiero jak spłyną wszystkie opinie dot. projektu uchwały, zostanie podjęta stosowna uchwala. Dodała również, że termin likwidacji Przychodni zależy od Rady Gminy.


- w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Białe Błota w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2010 r.
Projekt uchwały przedstawił Inspektor Jacek Rakoczy.


- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla „ Murowaniec”.
Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.


- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Wierzbowej i Stokrotki w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.


- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.


- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 czerwca 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (24 sierpnia 2010, 13:25:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1263