Protokół z 13.09.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
13 września 2010 roku od godz. 14:00 do godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz  Kierownik GOPS Pani Beata Przyborska, księgowa BOK, Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Pan Mirosław Donarski, księgowa WOK oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Sprawozdanie z organizacji wypoczynku letniego.
2.        Wolne wnioski.
 
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.

Ad.1. Sprawozdanie z organizacji wypoczynku letniego.
 
GOPS

Kierownik GOPS przedstawiła informację o organizacji wypoczynku letniego. Półkolonie odbywały się w formie sportowej w Cielu, Trzcińcu i Kruszynie Krajeńskim. Koszty wypoczynku letniego w kwocie ok. 9 000 zł zostały pokryte z budżetu gminy. Z półkolonii skorzystało 51 dzieci.
Pani Kierownik przedstawiła również bieżącą informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poinformowała, iż zakończono przebudowę pomieszczeń przy ulicy Szubińskiej. Ponadto na początku października zostanie rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę GOPSu. Z kolei ZAZ, w związku ze zmiana ustawy o finansach publicznych przygotowuje się do przekształcenia w samorządowy zakład podlegający Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
 
BOK

Księgowa BOK przedstawiła informację o organizacji wypoczynku letniego. Turnus odbywał się od 2-13 sierpnia. W zajęciach wzięło udział 13 dzieci. Koszt półkolonii wynosił 220 zł. Cena obejmowała wyżywienia i wycieczki m.in.  do zoo w Myslęcinku, aquaparku i Jura Parku w Solcu Kujawski oraz do Torunia.
 
SZKOŁY


Dyrektor M. Donarski przedstawił informację o organizacji wypoczynku letniego. Poinformował członków komisji, iż w okresie od 13 do 31 lipca Gmina Białe Błota gościła dzieci z dotkniętej powodziom Gminy Wilków. Opiekę nad dziećmi sprawowali nauczyciele z Gminy Wilków. Dzieci były zakwaterowane w Gimnazjum w Łochowie. Dla gości zostały zorganizowane wycieczki m.in. do Bydgoszczy, Myślęcinka, Jura Parku i stacji radiowej w Solcu Kujawskim, do Chmielnik, stadniny koni w Cielu, do Biskupina, do kina, do Torunia oraz do stacji TVP w Bydgoszczy.  Zorganizowano również zajęcia taneczne oraz pokaz tresury psów. Koszt wypoczynku wyniósł około 6 000 zł. Cena nie obejmowała kosztów transportu i opieki. Część atrakcji została pokryta ze sponsoringu.
Pan Dyrektor poinformował również, iż w miesiącu sierpniu tj. od 2 do 13 sierpnia na terenia szkoły odbywały się półkolonie letnie dla uczniów szkół podstawowych. Z zajęć skorzystało 84 dzieci, które miały zorganizowane wycieczki m.in. do Torunia, do stadniny koni, do Jura Parku w Solcu Kujawskim, Myślęcinka i Chmielnik.
 
Ad. 2. Wolne wnioski.
 
 Przewodniczący Komisji zaprosił na posiedzenie Zastępcę Wójta i poprosił o informację dot. inwestycji drogowych w gminie. Komisja podjęła dyskusję nt. inwestycji w Trzcińcu, ulicy Baryckiej w Białych Błotach oraz ścieżki powiatowej z Ciela do Trzcińca.
 
Ad.1. Sprawozdanie z organizacji wypoczynku letniego.
 
WOK


Księgowa BOK przedstawiła informację o organizacji wypoczynku letniego. Poinformowała członków komisji, iż Wiejski Ośrodek Kultury zorganizował w okresie letnim 2 turnusy półkolonii dla dzieci. Zajęcia były bezpłatne, w większości na terenie gminy.
 
Radna Gabriela Żernicka zwróciła się z prośbą do pani księgowej o przygotowanie informacji dot. kosztów utrzymania świetlic wiejskich podlegających WOK  oraz informacji na temat zajęć organizowanych w świetlicach w okresie od stycznia do września 2010 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (13 września 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (27 października 2010, 09:38:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1322