Protokół z 28.02.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 lutego 2011 roku od godz. 14:30 do godz. 17 :30, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Dyrektor BOK Marek Czarnowski, Inspektor Łukasz Chmielewski, pan Mirosław Bołzan, pan Mirosław Krumrich, pan Zbigniew Karnas, pani Beata Przyborska i pan Andrzej Izdebski.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Zasady finansowania festiwalu tańca;
2.        Strategia rozwoju sportu gminnego;
3.        Analiza działalności ORLIKów;
4.        Plan merytoryczny działalności klubów sportowych oraz potrzeb finansowych na  2011 r.;
5.        Wolne wnioski.
 
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, która powitała zebranych.
Na posiedzeniu komisji nieobecny był radny Jacek Grzywacz.

Ad. 5 Wolne wnioski.

Na Komisję poza planem pracy została zaproszona Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że po podjęciu na ostatniej sesji uchwały dotyczącej programów zdrowotnych, rozdzwoniły się telefony od dyrektorów szkół z pytaniami dlaczego został przyjęty taki program a nie inny. Dodała również, że radni chcieliby kontynuować jeszcze jeden program dotyczący wad postawy.
Kierownik Magdalena Wajchert wyjaśniła, że poprzednie programy obowiązywały do   2010 r. W 2011 roku na programy zdrowotne zostało zabezpieczone mniej środków w budżecie gminy niż w latach ubiegłych. Dodała również, że już w zeszłym roku gmina zgłosiła swój udział w dwóch programach lokalnych tj. wczesnego wykrywania raka skóry i edukacyjny w zakresie raka jelita grubego. Koszt tych programów wyniesie około 5 000 zł.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że w związku z powyższym Komisja będzie wnioskowała do Wójta Gminy o jeszcze jeden program zdrowotny dotyczący wad postawy.
 
Ad.1. Zasady finansowania festiwalu tańca.
 
Dyrektor BOK przedstawił radnym zestawienie kosztów festiwalu tańca.
Radna Aleksandra Lubońska zaproponowała, żeby przesunąć termin festiwalu                           i ewentualnie zorganizować imprezę nie w Auli, a na otwartej przestrzeni.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że nie ma takiej możliwości.
Radna Grażyna Błażejak zapytała jak wygląda współpraca BOK z WOKiem?
Dyrektor BOK przedstawił formę współpracę dwóch ośrodków kultury w okresie ferii zimowych i letnich.
 
Posiedzenie komisji opuścił radny Andrzej Kieroński.
 
Ad. 2 Strategia rozwoju sportu gminnego.
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że tworzona jest nowa Rada Sportu i spytała, czy ktoś członków Komisji nie chciałby być jej członkiem. Na członka zgłosiła się radna Grażyna Błażejak.
Inspektor Łukasz Chmielewski na początku swojej wypowiedziprzedstawił  kalendarz większych imprez zorganizowanych w 2010 r. na terenie Gminy Białe Błota tj. spływ kajakowy Bydgoszcz- Nakło, Gminny Dzień Sportu, Rajd Rowerowy Przyłęki – Brzoza i wyścig psich zaprzęgów. Następnie przedstawił ramy przyszłej strategii i zwrócił się do radnych o przedstawienie swoich  uwag i propozycji w stosunku do tego dokumentu.
Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że Komisji oczekuje przedstawienia pełnej strategii i wtedy ewentualnie będzie zgłaszać swoje uwagi.
 
Ad. 3 Analiza działalności ORLIKów.
 
Kierownik GZEAS poinformował, że ORLIKi w Białych Błotach, jak i w Łochowie są wykorzystywane zarówno w godzinach dopołudniowych jak i popołudniowych. Boisko piłkarskie praktycznie wykorzystywane jest non stop. W okresie ferii zimowych ze względu na pogodę większym zainteresowaniem cieszyły się salę gimnastyczne.
Radna Aleksandra Lubońska powiedziała, że słyszała iż w okresie wakacyjnym młodzież nie mogła korzystać z boiska, bo było ono zarezerwowane dla osób dorosłych.
Kierownik GZEAS wyjaśnił, iż boisko trzeba zarezerwować, a kto pierwszy ten lepszy , ale dodał, że chciałby żeby z tego boiska korzystali głównie dzieci i młodzież. W związku z pytaniami dotyczącymi harmonogramu zajęć na ORLIKach  wyjaśnił, iż w 2011 r. planowane są następujące imprezy: turniej piłkarski, turniej Coca- Coli, dzień Wagarowicza, turniej tenisa ziemnego, turniej  dla przedszkolaka, turniej koszykówki, Gminny Dzień Sportu, w czerwcu wakacyjny turniej piłki nożnej. W okresie wakacyjnym nie ma zaplanowanych żadnych zawodów.
 
Komisja podjęła dyskusję nt. ORLIKA w Zielonce.
 
Ad. 4 Plan merytoryczny działalności klubów sportowych.
 
Przewodnicząca Komisji powitał wszystkich prezesów Klubów, którzy przybyli na posiedzenie Komisji i poprosiła kolejno o zabranie głosu.
 
Pani Beata Przyborska Prezes UKS ORI Kruszyn Krajeński powiedziała, że w ubiegłym roku klub sportowy obchodził 5-lecie istnienia. Klub prowadzi dwa kierunki szkolenia tj.: sport kwalifikowany, który obejmuje 24 osoby w zakresie fitness do lat 14 i 1 osobę w zakresie fitness do lat 21 oraz sport niekwalifikowany, który obejmuje szkoleniem 25 osób niepełnosprawnych, które trenują piłkę nożną, piłkę siatkową plażową oraz trening aktywności motorycznej.  Klub organizuje turnieje integracyjne tj cross rowerowy, tenis stołowy, piłka plażowa nożna i siatkówka plażowa.
Pan Mirosław Bołzan Prezes KS Łochowo poinformował, że klub działa od 2003 r. i w 2010 r. było 126 członków. Klub w większości jest klubem piłkarskim, ale obejmuje również następujące sekcje:  tenis stołowy i nordic walking.
Radna Grażyna Błażejak nawiązała do wypowiedzi radnego Marka Staszczyka w sprawie niezłożenia przez kluby sportowe wniosku o dofinansowanie z powiatu.
Pan Mirosław Bołzan  odpowiedział, że w gminie jest koordynator sportu i on ma za to płacone, a prezesi klubów  pracują na zasadzie wolontoriatu i nie mają czasu sprawdzać takich ofert.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że podstawowym zadaniem koordynatora sportu nie jest pozyskiwanie środków dla organizacji pozarządowych. Dodała, że Gmina służy pomocom klubom sportowym, jak się o taka pomoc zgłoszą.
 
Pan Mirosław Krumrich przedstawiciel GKS „Spójnia” poinformował, że klub ma jedną drużynę seniorów i 3 drużyny młodzieżowe, a także sekcję piłki siatkowej, tenisa stołowego. Zajęcia odbywają się zarówno na sali gimnastycznej, jaki na ORLIKU jak i w lesie.
 
Komisja podjęła dyskusje nt. korzystania z sal gimnastycznych przez kluby sportowe.
 
Pan Zbigniew Karnas Prezes UKS „ Czapla” podziękował radnym, że znalazły się w budżecie gminy środki na  mistrzostwa Polski, które będą się odbywały w 2011 r. w Gminie Białe Błota. Dodała, że chciałby żeby w organizacje tej imprezy wciągnęły się wszystkie kluby sportowe. Dodała również, że Gmina Białe Błota jest jedną z nielicznych Gmin gdzie środki na sport są przyznawane tak późno.
 
Pan Andrzej Izdebski Prezez UKS Łochowo przedstawił plan merytoryczny działalności klubu sportowego i dodał, że sekcja siatkówki rozwija się bardzo dobrze biorac pod uwage możliwości kadrowe.
 
Przewodnicząca Komisji wystąpiła z wnioskiem o przeanalizowanie budżetu gminy pod kątem możliwości zwiększenia dotacji dla klubów sportowych. Wszyscy członkowie Komisji poparli w/w wniosek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (21 marca 2011, 13:35:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1102