Protokół z 04.04.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4  kwietnia 2011 roku od godz. 14:30 do godz. 17 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a Danuta Ferensztain, Dyrektor Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego Zdzisław Napora, Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Jana Twardowskiego Alicja Włodarczak, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Mirosław Donarski i Dyrektor Przedszkola „Wróżka” Krystyna Nowak- Grobelska.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Analiza celowości powiększenia bazy oświatowej poprzez budowę szkoły w Cielu.
2.        Ocena realizacji inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury oświatowej, sportowej i kulturalnej w roku 2010.
3.        Wolne wnioski.
 
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, która powitała zebranych.

Ad.1 Analiza celowości powiększenia bazy oświatowej poprzez budowę szkoły w Cielu.
 
Przewodnicząca Komisji poprosiła wszystkich dyrektorów o krótkie zrelacjonowanie jak pracuje się w szkołach, ilu jest nauczycieli, ilu uczniów itd.
Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Danuta Ferensztain, która powiedziała, że obecnie w szkole jest 821 uczniów, co stanowi 34 oddziały. Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowy, Zajęcia trwają do godz. 16:20. Obecnie jest zatrudnionych 72 nauczycieli. Pani Dyrektor powiedziała, że największy problem jest z organizacją zajęć pozalekcyjnych. Szkoła ma na stanie 26 sal lekcyjnych i dwa pomieszczenia przeznaczone na świetlice. Od września będzie potrzebne jeszcze jedno pomieszczenie na świetlice, bo już teraz jest około 200 dzieci. Problemem są też szatnie, które obecnie są zrobione z toalet. Jeżeli chodzi o oddział przedszkolny, to dzieci mają zapewnione odrębne wejście i toalety. Szacuje się, że w roku 2012/2013 szkoła będzie liczyć 1000 dzieci. Klasy liczą od 20 do 29 dzieci.
Dyrektor Mirosław Donarski poinformował, że na dzień dzisiejszy szkoła liczy 520 uczniów i 51 nauczycieli. Potencjalnie w przyszłym roku może zostać zapisanych około 120 dzieci do klas pierwszych.
Dyrektor Alicja Włodarczak poinformowała, że szkoła liczy 64 uczniów, a według stanu zameldowania od nowego roku szkolnego liczba uczniów wyniesie 112. Szkoła pracuje od 7:30 do 17: 30. Pani Dyrektor powiedziała, że na chwilę obecną, jeżeli w przyszłym roku szkolnym będzie trzeba utworzyć dwie klasy pierwsze, to będzie jeszcze możliwe pracowanie w systemie dwuzmianowym. Problemem szkoły jest świetlica. Jest więcej chętnych niż miejsc i w związku z powyższym od przyszłego roku szkolnego dzieci będą przyjmowane na zasadzie oświadczeń rodziców, że pracują.
Dyrektor Zdzisław Napora powiedział, że szkoła była budowana na 500 uczniów, a obecnie liczy 428 dzieci. Średnio w każdej klasie jest 25 uczniów. Zajęcia odbywają się od godziny 8:00 do godz. 16:20. Szkoła ma 12 sal lekcyjnych  i zatrudnia 50 nauczycieli. Nie wszystkie dzieci ze Szkoły Podstawowej przechodzą do Gimnazjum. Część dzieci wybiera szkoły w Bydgoszczy, ale do Gimnazjum w Białych Błotach przychodzą także dzieci z Bydgoszczy, czy z Szubina.
Dyrektor Krystyna Nowak – Grobelska poinformowała, że przedszkole liczy 12 oddziałów. W 2011 r. odchodzą z przedszkola 3 grupy sześciolatków, co oznacza że do przedszkola będzie można przyjąć w tym roku 75 dzieci.
 
Przewodnicząca Komisji zapytała Wójta Gminy co myśli o budowie nowej szkoły?
Wójt Gminy odpowiedziała, że szkoła jest potrzebna, ale rozważa się kilka wariantów rozwiązania problemu. Jednym z pomysłów jest dobudowa do szkoły podstawowej kilku pomieszczeń, a dopiero w późniejszym terminie wybudowanie szkoły w Cielu. Jest również koncepcja wynajęcia sal. Sekretarz Gminy dodała, że okres przejściowy to około 6 lat. Planuje się również, że kiedy w 2012 roku 6 latki i 7 latki pójdą do szkoły, aby w przedszkolu utworzyć zerówki. Jest również pomysł, zaadaptowania  dla Szkoły Podstawowej pomieszczenia z Gimnazjum. Radny Andrzej Kieroński powiedział, że według niego na dzień dzisiejszy nie stać Gminy na budowę szkoły w Cielu, bo koszty to nie tylko budynek, ale również wyposażenie pomieszczeń i kadra. Dodał również, że jest zwolennikiem dobudowy segmentu do Szkoły Podstawowej, a w późniejszym okresie wybudowania szkoły w Cielu.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że chciałby żeby w Cielu powstała szkoła                 i dodał, że po wstępnych szacunkach taka szkoła liczyłaby ponad 400 dzieci. Na pewno zaletą takiej szkoły byłby tańszy dowóz dzieci. Jednak na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem jest dobudówka do Szkoły Podstawowej.
Sekretarz Gminy dodała, że prowadzone są rozmowy, aby połączyć dowóz dzieci z transportem publicznym. Firmą zainteresowaną takim przedsięwzięciem jest PKS.
 
Członkowie komisji i Dyrektorzy szkół podjęli dyskusję nt. potrzeb poszczególnych szkół. radny Jacek Grzywacz zwrócił uwagę, że w szkole Łochowie nie ma ani świetlicy ani stołówki. Dyrektor Alicja Włodarczak powiedziała, że w Przyłękach przydałaby się świetlica wiejska.  padła również propozycja, aby szkoła w Przyłękach w przyszłości była szkoła integracyjną.
 
Ad. 2 Ocena realizacji inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury oświatowej, sportowej i kulturalnej w roku 2010.

Dyrektor Zdzisław Napora powiedział, że od września Gimnazjum nie będzie korzystać ze stołówki Szkoły Podstawowej i ma być catering. Trzeba jednak się zastanowić na zaadaptowaniem pomieszczenia na stołówkę i dopłatą do obiadów.
Przewodnicząca Komisji zapytała jak przebiega budowa szkoły w Łochowie?
Dyrektor Mirosław Donarski powiedział, że roboty idą pełna parą i nie ma opóźnień.
Wójt Gminy dodała, że nie wszystko zostanie wykonane, chyba że pozyskane zostaną środki z funduszy unijnych.
Dyrektor Alicja Włodarczak powiedziała, że w zeszłym roku zostały wyremontowane dwie sale lekcyjne, a w tym roku planowany jest remont kolejnych dwóch.
Dyrektor Danuta Ferensztain powiedziała, że w Szkole Podstawowej w zeszłym roku rozpoczęto wymianę instalacji elektrycznej.
Dyrektor Zdzisław Napora powiedziała, że w Gimnazjum jest potrzeba naprawy dachu od strony Bydgoszczy.
Dyrektor Mirosław Donarski powiedział, że w Łochowie w Gimnazjum zrobiono salę fizyczną i powstał plac zabaw. W zeszłym roku odbył się również przegląd gwarancyjny szkoły, który wykazał wiele usterek, ale żadne z nich mimo pism Urzędu i Dyrektora szkoły nie zostały wykonane. Sprawa jest w sądzie,

Ad. 3 Wolne wnioski.
 
Komisja wnioskuje do Wójta Gminy o :
·          środki na powiększenie bazy oświatowej poprzez dobudowę skrzydła do Szkoły Podstawowej w Białych Błotach( projekt i możliwie szybkie rozpoczęcie inwestycji);
·          znalezienie w budżecie gminy środków na adaptację pomieszczenia w Gimnazjum w Białych Błotach na stołówkę oraz dopłatę do obiadów dla uczniów;
·          środki na projekt budynku wielofunkcyjnego w Przyłękach (umożliwiającego prowadzenie lekcji wychowania fizycznego, a jednocześnie pełniącego rolę świetlicy szkolnej i wiejskiej). Komisja sugeruje możliwość skorzystania z projektów świetlicy w Łochowicach lub budynku socjalnego przy stadionie w Łochowie. Na budowę obiektu proponujemy zabezpieczyć środki w budżecie gminy na rok 2012.
·          zabezpieczenie środków w budżecie gminy na 2012 r. na remont budynku obecnie funkcjonującej Szkoły Podstawowej w Łochowie.
 
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że radni zostali wprowadzeni w błąd przez prezesa klubu w Łochowie, bo okazało się, że drużyna młodzików została wycofana z rozgrywek i klub posiada tylko drużynę seniorów.
Radny Jacek Grzywacz poruszył kwestę remontu WOK w Łochowie i budowy ewentualnego przedszkola w Łochowie.
Wójt Gminy odpowiedziała, że jeżeli chodzi o remont to należy rozmawiać z panią Dyrektor, a jeżeli chodzi o przedszkole to jeszcze nic w tej sprawie nie ustalono.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (4 kwietnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (13 kwietnia 2011, 15:15:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1185